HOE KUNNEN WE MENSEN MET EEN SMALLE BEURS MEENEMEN IN DE ENERGIETRANSITIE?

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is vele opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen. Zij krijgen dergelijke ingrepen vaak niet gefinancierd en gaan daar dus nooit de vruchten van plukken. Als we energiearmoede - en dus een verdere tweedeling in de samenleving - willen voorkomen, moeten we dan ook zoeken naar manieren om mensen met een smalle beurs te laten aansluiten bij de energietransitie. Zodat ook zij op langere termijn hun energiekosten kunnen verlagen.

SOCIAL DESIGN A LA ZET

We onderzoeken in vier lokale pilots waar mogelijke oplossingen liggen, wat je daar voor nodig hebt en waar je tegenaan loopt. We beginnen met het betrekken van lokale samenwerkingspartners. Daarbij steken we veel energie in het agenderen van de urgentie. Zo ontwikkelden we onder andere een praatplaat om grip te krijgen op uitdagingen van de energietransitie, zonder te verzanden in technische discussies. Dat helpt scherp te stellen op de maatschappelijke impact en iedereen duidelijk te maken dat we dit probleem alleen samen kunnen oplossen. Ook brengen we zo binnen gemeenten afdelingen op dit onderwerp met elkaar in gesprek. Samen met alle stakeholders brengen we in kaart wat er speelt binnen de betreffende pilot en definiëren we het probleem, voordat we in oplossingen gaan denken.

Project- en samenwerkingspartners

Logo Enpuls BV
Logo gemeente Bernheze
Logo gemeente Den Bosch
Logo Provincie Noord-Brabant
Logo gemeente Tilburg
Logo Het Pon
Logo gemeente Breda
Logo Zet

De rol van ZET

Social Design

We begeleiden het proces van design thinking in de vier pilotgemeenten, ontwerpen op maat de nodige social design tools en nemen deel aan de ontmoetingen tussen pilotgemeenten en andere betrokkenen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Kennisdelen

Geslaagde voorbeelden en geleerde lessen delen we met andere (Brabantse) gemeenten.

Sociaal Resultaat

Door de inzet van social design worden oplossingen echt samen met stakeholders ontwikkeld en gedragen. Zo werken we aan het draagvlak dat nodig is om de energie en capaciteit te genereren waar het proces om vraagt. Om vervolgens samen met alle stakeholders het probleem van de betreffende pilot te definiëren en te ontdekken wat er speelt. Geslaagde voorbeelden en geleerde lessen delen we met andere (Brabantse) gemeenten.

 

Gerelateerd

Publicaties