Dementievriendelijke gemeenschap

Het bouwen van lokale dementievriendelijke netwerken is een belangrijke stap op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Zo creëren we bewustwording en doorbreken we taboes om sociale uitsluiting te voorkomen.

MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

In deze pilot hebben we een aanpak ontwikkeld om de vraag naar en het aanbod van vervoer dichter bij elkaar te brengen. Via lokale intermedairs bereiken we mensen ‘achter de voordeur’ die dreigen te vereenzamen.

Omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe ga je daar als corporatiemedewerker mee om?

BRABANT UITNODIGEND GROEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022 Brabant: uitnodigend groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken.

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

Zorgeloos Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdat wil een icoon worden voor zorgeloos genieten. Ook voor mensen die zorg nodig hebben op vakantie. Maar hoe organiseer je zorgtoerisme en hoe borg je dat?

Innovation in Health And Care for All (ITHACA)

ITHACA is een Interreg-project gericht op vernieuwende oplossingen rond langer thuis wonen om in Europees verband te leren van elkaars innovatiebeleid. Kenmerkend voor de lerende aanpak van de provincie Noord-Brabant.

TILBURG VOOR IEDEREEN

In Tilburg checken we gebouwen op toegankelijkheid en betrekken we ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren en externe partijen bij het opstellen en uitrollen van de lokale inclusie agenda. 

Groen in de buurt

Het samen bijhouden van een moestuin, siertuin of plantsoen kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In dit project leggen we de focus op dorps- of buurthuizen, de ontmoetinfsplekken bij uitstek.

Zorgtoerisme Brabantse Kempen

Veel ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden kunnen alleen op vakantie als ze ter plekke de juiste zorg en hulpverlening kunnen krijgen. Net als thuis. Stichting Kempen Goed wilde voor deze groep een passend aanbod realiseren.