Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.

TILBURG VOOR IEDEREEN

In Tilburg checken we gebouwen op toegankelijkheid en betrekken we ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren en externe partijen bij het opstellen en uitrollen van de lokale inclusie agenda. 

Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Zet begeleidde het proces om de participatiebeweging van de grond te krijgen.

 

Dementievriendelijke gemeenschap

Het bouwen van lokale dementievriendelijke netwerken is een belangrijke stap op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Zo creëren we bewustwording en doorbreken we taboes om sociale uitsluiting te voorkomen.

MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

In deze pilot hebben we een aanpak ontwikkeld om de vraag naar en het aanbod van vervoer dichter bij elkaar te brengen. Via lokale intermedairs bereiken we mensen ‘achter de voordeur’ die dreigen te vereenzamen.

Omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe ga je daar als corporatiemedewerker mee om?

BRABANT UITNODIGEND GROEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022 Brabant: uitnodigend groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken.

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

Zorgeloos Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdat wil een icoon worden voor zorgeloos genieten. Ook voor mensen die zorg nodig hebben op vakantie. Maar hoe organiseer je zorgtoerisme en hoe borg je dat?

Innovation in Health And Care for All (ITHACA)

ITHACA is een Interreg-project gericht op vernieuwende oplossingen rond langer thuis wonen om in Europees verband te leren van elkaars innovatiebeleid. Kenmerkend voor de lerende aanpak van de provincie Noord-Brabant.

Groen in de buurt

Het samen bijhouden van een moestuin, siertuin of plantsoen kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In dit project leggen we de focus op dorps- of buurthuizen, de ontmoetingsplekken bij uitstek.

Zorgtoerisme Brabantse Kempen

Veel ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden kunnen alleen op vakantie als ze ter plekke de juiste zorg en hulpverlening kunnen krijgen. Net als thuis. Stichting Kempen Goed wilde voor deze groep een passend aanbod realiseren.

Mobiliteit Land van Cuijk

Krimp, bezuinigingen en een nieuwe concessie openbaar vervoer leidden in het Land van Cuijk tot bezorgdheid over de leefbaarheid. Zet begeleidde pilotprojecten rond een lokale vrijwillige vervoersdienst, vervoersinformatie door mobiliteitsconsulenten en de bereikbaarheid van het streekziekenhuis.