WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is een advies- en projectbureau voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Als schakel tussen overheid en samenleving vormen en faciliteren we netwerken en begeleiden we processen van samenwerking en co-creatie. Ook helpen we overheden te groeien in hun responsieve rol. Onze mensgerichte aanpak is inclusief, ontwerpend en interdisciplinair.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Overheidsparticipatie/Burgerparticipatie

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Actueel

In memoriam: William Peters

Veel te jong is onze ex-collega William Peters overleden. William was binnen Zet een voorvechter op de thema's 'Arbeid & Inkomen'. Een sociaal bewogen collega die zijn werkweek indeelde met werkzaamheden voor Zet, maar ook voor 'zijn' BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen).

Het nieuwe samenspel in tijden van Corona

In alle projecten van Zet speelt het samenspel tussen overheid en samenleving een centrale rol. Samen zoeken we naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Dat vraagt veel afstemming en contact. En dat moet natuurlijk doorgaan!

Blog: Hoe je bewoners minder ‘ongeduldig’ kunt maken

In mijn werk als social designer bij Zet hoor ik ambtenaren en corporatiemedewerkers nogal eens spreken over ‘ongeduldige bewoners’. Maar als je het vanuit de bewoners bekijkt is dat ongeduld vaak best begrijpelijk. Zeker waar het gaat om een gebiedsontwikkeling of een ingrijpend renovatieplan.

SCHOLINGSPLAN POSITIEVE GEZONDHEID VAN START

De provincie Limburg heeft een miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het opleiden van alle (toekomstige) Limburgse zorg- en welzijnsprofessionals in Positieve Gezondheid. Zet leverde de facilitator voor het maken van het meerjarig scholingsplan en het leggen van de verbindingen tussen alle partijen en de beweging Limburg Positief Gezond.

Recente projecten

Experimenteren met het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

 

Meerdaagse training Zicht op Impact

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen.

ENERGIE VOOR IEDEREEN

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is vele opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen.