WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is de verbindende schakel voor inclusie, participatie en sociale innovatie. Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken met een sociale component, voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dat doen we samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke initiatieven en organisaties. De vaak vernieuwende allianties die hierbij ontstaan, begeleiden wij van ambitie tot impact. Met oog voor kwetsbare groepen en belangen.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe nemen we hen die minder zelfredzaam zijn ook mee in deze ontwikkeling? 

inclusieve gemeente

Lokale inclusie staat overal op de agenda. Zet begeleidt het proces bij verschillende gemeenten, van groot tot klein, van inventarisatie en prioritering tot en met implementatie.

Actueel

CREATIEVE SESSIE VOOR ANIMO

Het Oosterhoutse samenwerkingsverband Animo wil bewonersgroepen helpen regie te nemen over hun positieve gezondheid. Wij organiseerden een co-design sessie met verschillende stakeholders voor een programma om lage rugklachten te voorkomen, Deze resulteerde in twee oplossingsrichtingen op basis van een totaal andere 'patient journey’.

ZET CHECKT TOEGANKELIJKHEID VASTGOED SAMEN MET ERVARINGSDESKUNDIGEN

Eind 2018 bracht Zet in de Zuid-Limburgse gemeente Stein de mate van fysieke toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed in kaart. Naast een overall analyse rapporteerden we per accommodatie de adviezen en oplossingsrichtingen per geconstateerd knelpunt. Leden van de lokale Werkgroep Sociale Inclusie Panel vergezelden onze bouwkundig adviseur Ben Kaelen bij meerdere opnames.

Fiets is vaak blinde vlek bij oplossen vervoersarmoede

De rol die de fiets kan spelen bij het verzachten van vervoersarmoede is onderbelicht. Terwijl met de fiets de actieradius van mensen enorm kan toenemen, op een gezonde en duurzame manier. Dat blijkt uit een verkenning die Zet en Mobycon in opdracht van de provincie Noord-Brabant (programma’s Mobiliteit en Versterken Sociale Veerkracht) uitvoerden.

Verslag van een responsief avontuur

In fusiegemeente Altena begeleidde Zet in 2018 het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid. Een traject van leren door te experimenteren in en met projecten, om samen vorm te geven aan de nieuwe gemeente. Op basis van dit leerproces hebben we samen een kompas ontwikkeld voor het nieuwe samenspel én een reisverslag vol waardevolle tips en geleerde lessen van inwoners, bestuurders, ambtenaren en politici.

Brabant Bruist, Stérk.Brabant groeit

Brabant bruist van de initiatieven en steeds meer van deze initiatieven weten Stérk.Brabant te vinden. Met de groei van de community zien we ook de toegevoegde waarde en het aanbod van Stérk.Brabant verder toenemen. Ook voor 2019 staan er weer mooie ontwikkelingen in de steigers.

Podcast Nieuwsgierige Gasten

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen.

Recente projecten

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.

Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Zet begeleidde het proces om de participatiebeweging van de grond te krijgen.