WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet helpt overheden en andere organisaties om samen met stakeholders invulling te geven aan (verander)vraagstukken met een sociale component. Typerend voor onze aanpak: multidisciplinair, impactvol, ontwerpend, samen en vanuit de menselijke maat. We geven advies, bedenken en begeleiden (participatie)processen en runnen programma’s en projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Overheidsparticipatie/Burgerparticipatie

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Actueel

Betekeniseconomie: een nieuwe paradigma of een aanvulling op het neo-liberale marktdenken ?

In de podcastreeks Nieuwsgierige Gasten zijn mijn collega Thijs en ik op verkenning gegaan naar de ontwikkelingen rond de betekeniseconomie in Brabant. Door het veelvuldig samenwerken met sociaal ondernemers zijn wij in aanraking gekomen met de term “betekeniseconomie”.

NIEUWE LEERGANG RESPONSIEF WERKEN

‘Het nieuwe samenspel tussen overheid en samenleving’, zo heet onze leergang voor responsieve ambtenaren met lef. Dit najaar gaan we deze in company verzorgen voor ruim twintig ambtenaren van de jonge gemeente Altena, voorloper in het nieuwe samenspel. De leergang bestaat uit vier dagen, steeds met een interval van een maand.

Meer

SAMENBRENGEN VRAAG EN AANBOD VERVOERSMOGELIJKHEDEN AMERSFOORT

Dinsdag 18 juni was de aftrap van het project ‘Mobiliteit is Meedoen’ in Amersfoort. Tijdens een succesvolle netwerkbijeenkomst zijn we als Zet met lokale stakeholders in gesprek gegaan. Doel: vraag en aanbod van vervoersmogelijkheden in Amersfoort beter op elkaar laten aansluiten, zodat iedereen kan blijven meedoen!

Presentatie publicatie Lokale Inclusie, van agenda naar impact

Tijdens de Brabantse Koplopers-bijeenkomst over Toegankelijkheid en Inclusie op 29 mei in Terheijden, heeft Zet haar nieuwste publicatie uitgereikt: ‘Lokale inclusie, van agenda naar impact’.

Recente projecten

Experimenteren met het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

 

Meerdaagse training Zicht op Impact

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen.

ZORGCONCEPT ‘SOCAV’ IN DE THUISSITUATIE

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit zorgconcept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat een persoon met dementie precies wil of nodig heeft.