WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is de verbindende schakel voor participatie, inclusie en sociale innovatie. Wij helpen overheden, bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties die werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dat proces van cocreatie en crossovers begeleiden wij van ambitie tot impact.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe nemen we hen die minder zelfredzaam zijn ook mee in deze ontwikkeling? 

inclusieve gemeente

Lokale inclusie staat overal op de agenda. Zet begeleidt het proces bij verschillende gemeenten, van groot tot klein, van inventarisatie en prioritering tot en met implementatie.

Actueel

Vijf klanten benoemd tot koploper VN Verdrag

Gisteren maakte de VNG middels een persbericht de 25 koplopergemeenten voor de implementatie van het VN verdrag bekend. Vijf daarvan ondersteunen wij bij hun ambitie.

Alzheimer Nederland stelt Brabant als voorbeeld

Alzheimer Nederland heeft een 10 punten-plan opgesteld voor gemeenten die dementievriendelijk willen zijn. Afsluitende tip is het opschalen naar een provinciale aanpak, zoals wij dat doen met ons programma Dementievriendelijk Brabant.

Onze website is bijna drempelvrij

Onze website is onlangs gekeurd door Stichting Drempelvrij.nl. We werken nu aan een paar verbeterpunten, zodat we binnenkort het waarmerk Drempelvrij niveau 2 mogen voeren. Onze site voldoet dan aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCGA 2.0, Level AA. 

TOOLKIT TOEGANKELIJK MUSEUM

Onze adviseur Wouter Schelvis werkte mee aan Museum Open U. Deze prachtig uitgevoerde toolkit biedt ook andere organisaties concrete handvatten om beter toegankelijk te worden. 

Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis

In dit essay verbindt Margreeth Broens verleden, heden en toekomst door ontwikkelingen op het terrein van welzijn te schetsen.

Downloaden

Recente projecten

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe gaan corporatiemedewerkers daar mee om?

innovation in health and care for all (ithaca)

ITHACA is een Interreg-project gericht op vernieuwende oplossingen rond langer thuis wonen om in Europees verband te leren van elkaars innovatiebeleid. Kenmerkend voor de lerende aanpak van de provincie Noord-Brabant.