WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is de verbindende schakel voor inclusie, participatie en sociale innovatie. Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken met een sociale component, voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dat doen we samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke initiatieven en organisaties. De vaak vernieuwende allianties die hierbij ontstaan, begeleiden wij van ambitie tot impact. Met oog voor kwetsbare groepen en belangen.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe nemen we hen die minder zelfredzaam zijn ook mee in deze ontwikkeling? 

inclusieve gemeente

Lokale inclusie staat overal op de agenda. Zet begeleidt het proces bij verschillende gemeenten, van groot tot klein, van inventarisatie en prioritering tot en met implementatie.

Actueel

SPITSUUR VOOR LOKALE INCLUSIE – EEN KORT VERSLAG

Hoe kom je tot een lokale inclusie agenda om invulling te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking? Hoe creëer je draagvlak? Hoe betrek je ervaringsdeskundigen? Vragen bij het ‘spitsuur voor lokale inclusie’.

Brabant Natuurlijk Toegankelijk – een kort verslag

Op het gelijknamige symposium in kasteel Heeswijk werd het toegankelijk maken van de natuur op verschillende manieren gestimuleerd en gevierd.

Twee Brabantse winnaars op de 1ste Silver Economy Awards

Onlangs waren wij vanuit ITHACA aanwezig bij de 1ste Silver Economy Awards Ceremony in Brussel bij de European Committee of Regions.

WEBSITE ZET GOEDGEKEURD OP NIVEAU AA VOLGENS WAARMERK DREMPELVRIJ.NL

Onlangs ontving Zet het Waarmerk drempelvrij.nl certificaat. Dit betekent dat de website www.wijzijnzet.nl voldoet aan WCAG 2.0 niveau AA.

‘Op weg naar contact’ bij Tweede Kamercommissie

Dinsdag 22 mei heeft de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag onze publicatie ‘Op weg naar contact’ in ontvangst genomen.

Vijf van onze opdrachtgevers benoemd tot koplopergemeente VN Verdrag

In april maakte de VNG middels een persbericht de 25 koplopergemeenten voor de implementatie van het VN verdrag bekend. Vijf daarvan ondersteunen wij bij hun ambitie.

ALTENA WIL LEREN VAN PARTICIPEREN

Vanaf 1 januari 2019 vormen Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen de nieuwe gemeente Altena. De fusiegemeenten hebben de herindeling aangegrepen om nieuwe verhoudingen tussen inwoners en gemeente in te bouwen in de werkwijze, denkwijze en organisatie van de nieuw te vormen gemeente.

Recente projecten

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe gaan corporatiemedewerkers daar mee om?

innovation in health and care for all (ithaca)

ITHACA is een Interreg-project gericht op vernieuwende oplossingen rond langer thuis wonen om in Europees verband te leren van elkaars innovatiebeleid. Kenmerkend voor de lerende aanpak van de provincie Noord-Brabant.