WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet werkt aan (verander)vraagstukken met een sociale component voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij zijn de verbindende schakel tussen alle partijen die daar een bijdrage aan leveren. We regisseren processen van samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden en andere organisaties te groeien in hun responsieve rol. Zo brengen we systeem- en leefwereld bij elkaar en vergroten we het wederzijds begrip en vertrouwen.

Meer over Zet

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

Bewoners betrekken bij de energietransitie

In opdracht van de gemeente Breda onderzocht Zet wat particuliere huurders en woningeigenaren met een smalle beurs kan stimuleren tot energiebesparende en duurzame maatregelen.

LEREN VAN HET NIEUWE SAMENSPEL IN DE PRAKTIJK

In Zundert werken overheden en samenleving op nieuwe manieren samen voor een vitaal buitengebied. Zet organiseert en begeleidt die lerende aanpak in de praktijk.

SOCIALE BELANGEN BORGEN IN GEBIEDSONTWIKKELING

In Eindhoven worden zo’n 500 woningen gerealiseerd in een bestaande wijk. Woonbedrijf en Heijmans vroegen Zet de sociale kant van deze gebiedsontwikkeling te waarborgen.

Actueel

FINANCIELE STEUN EN DENKKRACHT VOOR 10 INITIATIEVEN DIE SOCIALE VEELDELING TEGENGAAN

Met het begrip sociale veeldeling doelen we op de kloven die we zien groeien tussen delen van de bevolking. Mensen staan qua opvatting en belevingswereld steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en ook op het gebied van inkomen, mobiliteit en levenstevredenheid worden de verschillen eerder groter dan kleiner.

ZET ONDERZOEKT MOBILITEITSARMOEDE IN NOORD-LIMBURG MET NIEUWE METHODE

Onder mobiliteitsarmoede verstaan we het niet mee kunnen doen aan de samenleving door een gebrek aan vervoersmogelijkheden, informatie hierover of fysieke, mentale en financiële drempels. Een fenomeen waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Voor het meten van mobiliteitsarmoede heeft Zet een methode ontwikkeld waarin kwantitatief en kwalitatief onderzoek elkaar versterken.

EERSTE BRABANTSE JONGERENTOP VRAAGT OM VERVOLG

Wat kan beter of moet er anders op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en vrije tijd in Brabant? Over die onderwerpen gingen jongeren uit heel de provincie met elkaar in gesprek tijdens de eerste Brabantse Jongerentop.

365 INSPIRATIES VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING

Achter de pagina die je hierboven ziet, schuilt één van onze mooie projecten in de Social Design Scheurkalender 2022. Zet werkte, samen met andere Nederlandse ontwerpbureaus en hun opdrachtgevers, graag mee aan dit initiatief van The Social Design Lobby.