WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is een advies- en projectbureau voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Als schakel tussen overheid en samenleving vormen en faciliteren we netwerken en begeleiden we processen van samenwerking en co-creatie. Ook helpen we overheden te groeien in hun responsieve rol. Onze mensgerichte aanpak is inclusief, ontwerpend en interdisciplinair.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Samenspel overheid en samenleving

Zet begeleidt en versterkt het samenspel tussen overheid en samenleving en helpt overheden vorm en inhoud te geven aan hun responsieve rol.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Actueel

STÉRK.BRABANT STIMULEERT SOCIAAL INKOPEN

Zeker in deze tijden kun jij het verschil maken door in te kopen bij ondernemers voor wie sociale en duurzame doelen leidend zijn. Om je daarbij te inspireren biedt Stérk.Brabant de sociaal ondernemers uit haar community een extra podium.

VAN MOBILITEITSARMOEDE NAAR MOBILITEITSGELUK

Wij ontwikkelden een digitale serious game waarmee je spelenderwijs ontdekt waar op mobiliteitsvlak de grootste uitdagingen liggen in jouw gemeente. Het spel is bedoeld voor twee collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen: mobiliteit en sociaal domein.

K2CHALLENGE KENT VIER STERKE WINNAARS

De vier winnaars zijn geselecteerd uit een totaal van 44 deelnemers. Zij  hebben zich via een voorronde gekwalificeerd voor de finale, waarin tien initiatieven streden om de prijzen.

Blog: Toegevoegde waarde van social design is taal

Deze verrassende uitspraak deed een energie-expert waarmee ik samenwerk binnen het project Energie Voor Iedereen. In deze pilot proberen we de energietransitie toegankelijk te maken voor mensen met een smalle beurs. We kijken daarbij niet alleen hoe we mensen bereid kunnen vinden hun huis te verduurzamen, maar ook wat daarvoor nodig is.

SAMEN BOUWEN AAN EEN GOEDE BUURT

Woningcorporatie Woonbedrijf en ontwikkelend bouwer Heijmans gaan aan de Humperdincklaan in Eindhoven 500 woningen realiseren rond twee voormalige schoollocaties. Het is de bedoeling dat de wijk hiervan profiteert door bestaande uitdagingen oplossingsgericht mee te nemen in het plan.

Recente projecten

VITAAL BUITENGEBIED ZUNDERT - FASE 2

De eerste fase is ondertussen afgerond en stond vooral in het teken van voorbereiden op de uitvoerende fase. Inmiddels zijn we actief aan de slag met casussen in zeven deelgebieden van de gemeente Zundert.

foto: Yolande van de Water

Z-LAB WATER & SAMENLEVING

Met het provinciaal programmateam Water hebben we gewerkt aan het vormgeven van het Regionaal Waterplan voor de komende jaren. Dat gaat om uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, schoon en veilig water, verdroging en vitale bodem. Hoe werk je in al deze opgaven met de samenleving aan gedragen oplossingen? 

 

ENERGIE VOOR IEDEREEN

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is veel opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen.