WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet schakelt op het samenspel tussen overheid en samenleving. Samen met belanghebbenden werken wij aan (verander)vraagstukken met een sociale component. We adviseren, begeleiden processen van participatie en co-creatie, en ontwikkelen en realiseren programma’s en projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Onze aanpak is ontwerpend, multidisciplinair, impactvol en mensgericht. 

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Overheidsparticipatie/Burgerparticipatie

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Actueel

GEZOCHT: INITIATIEVEN MET IMPACT OP DE JEUGD EN JURYLEDEN DIE DAAR OOG VOOR HEBBEN

Heb jij een goed idee of initiatief met impact op de jeugd in jouw wijk, buurt of dorp? Een idee wat alle kinderen mee laat doen? Een idee dat ervoor zorgt dat de jeugd zich kan ontwikkelen, of problemen vermindert of zelfs voorkomt? Heb jij zo'n idee? Verras ons!

POSITIEVE GEZONDHEID IN PRAKTIJK: HOE EEN HUISARTS SLIM INVESTEERT IN ‘HET ANDERE GESPREK’

Veel zorgprofessionals die ik ontmoet zien heil in de benadering van Positieve Gezondheid. Ze willen echt wel de regie bij hun patiënten of cliënten laten en gaan graag met hen in gesprek om de vraag achter de vraag boven water te krijgen.

Zet en Het Gehandicapte Kind gaan ‘Samen Spelen’

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) neemt per 1 januari 2020 de Speeltuinbende over en gaat voor dit project een intensieve samenwerking aan met Zet. Het Gehandicapte Kind gaat zorgen voor de groei van de beweging van kinderen en ouders en Zet brengt zijn kennis en advies in rondom inclusieve speelplekken en speelbeleid.

zet brengt MOBILITEITSBEHOEFTEN IN BEELD

Er ontstaan steeds meer vervoersinitiatieven om (kwetsbare) inwoners te helpen met vervoer. Denk hierbij aan ANWB AutoMaatje of een elektrische buurauto. Komt dit omdat de reguliere vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld openbaar vervoer, niet meer aansluiten bij de behoeften?

SAMEN MET TILBURGERS DE GEDROOMDE STRAAT ONTWERPEN

‘Ons' project StraatNL is geselecteerd voor het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS), waarbinnen creatieve en culturele partijen met probleemeigenaren samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken. Zet begeleidt het social design proces binnen het project StraatNL.

Recente projecten

Experimenteren met het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

 

Meerdaagse training Zicht op Impact

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen.

ENERGIE VOOR IEDEREEN

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is vele opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen.