WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet schakelt op het samenspel tussen overheid en samenleving. Samen met belanghebbenden werken wij aan (verander)vraagstukken met een sociale component. We adviseren, begeleiden processen van participatie en co-creatie, en ontwikkelen en realiseren programma’s en projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Onze aanpak is ontwerpend, multidisciplinair, impactvol en mensgericht. 

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Overheidsparticipatie/Burgerparticipatie

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Actueel

Initiatieven in gesprek met VSBfonds | spreekuur 24 oktober 2019

Medewerkers van VSBfonds trekken het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals Kunstloc Brabant en Zet in Tilburg te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft.

SAMEN MET TILBURGERS DE GEDROOMDE STRAAT ONTWERPEN

‘Ons' project StraatNL is geselecteerd voor het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS), waarbinnen creatieve en culturele partijen met probleemeigenaren samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken. Zet begeleidt het social design proces binnen het project StraatNL.

SOCIAL DESIGN HIGHLIGHTS VAN DDW2019

Je wilt meer weten over social design en wat dat kan betekenen voor de maatschappelijke vraagstukken waar jij aan werkt? Schrijf je dan in voor de ZET DDW TOUR op vrijdag 25 oktober. Onze social designers gidsen je langs de highlights. 

Meer

Blog Dialoogsessie: Van Nieuwsgierige Gasten naar Nieuwsgierige Brabantse Bende?

In de podcast nodigden we (nieuwsgierige) gasten uit om te vertellen over hun visie op en ervaring met de betekeniseconomie. Interessante gesprekken die ons waardevolle inzichten gaven, maar ook vragen opriepen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden organiseerden we 17 september jl. een dialoogsessie.

NIEUWE LEERGANG RESPONSIEF WERKEN

‘Het nieuwe samenspel tussen overheid en samenleving’, zo heet onze leergang voor responsieve ambtenaren met lef. Dit najaar gaan we deze in company verzorgen voor ruim twintig ambtenaren van de jonge gemeente Altena, voorloper in het nieuwe samenspel. De leergang bestaat uit vier dagen, steeds met een interval van een maand.

Meer

SAMENBRENGEN VRAAG EN AANBOD VERVOERSMOGELIJKHEDEN AMERSFOORT

Dinsdag 18 juni was de aftrap van het project ‘Mobiliteit is Meedoen’ in Amersfoort. Tijdens een succesvolle netwerkbijeenkomst zijn we als Zet met lokale stakeholders in gesprek gegaan. Doel: vraag en aanbod van vervoersmogelijkheden in Amersfoort beter op elkaar laten aansluiten, zodat iedereen kan blijven meedoen!

Recente projecten

Experimenteren met het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

 

Meerdaagse training Zicht op Impact

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen.

ZORGCONCEPT ‘SOCAV’ IN DE THUISSITUATIE

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit zorgconcept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat een persoon met dementie precies wil of nodig heeft.