WIJ ZIJN de schakel naar sociaal resultaat

Zet is de verbindende schakel voor inclusie, participatie en sociale innovatie. Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken met een sociale component, voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dat doen we samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke initiatieven en organisaties. De vaak vernieuwende allianties die hierbij ontstaan, begeleiden wij van ambitie tot impact. Met oog voor kwetsbare groepen en belangen.

Meer over wat wij doen

Waar Zet bijvoorbeeld aan werkt

dementievrieNDELIJK BRABANT

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, initiëren experimenten en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Mobiliteit is meedoen

Met de transities in het sociale domein doen we een groter beroep op eigen kracht en verantwoordelijkheid. De beschikbaarheid van vervoer is hierbij een voorwaarde om mee te kunnen doen, maar niet vanzelfsprekend voor iedereen. 

inclusieve gemeente

Lokale inclusie staat overal op de agenda. Zet begeleidt het proces bij verschillende gemeenten, van groot tot klein, van inventarisatie en prioritering tot en met implementatie.

Actueel

NIEUWE INSPIRATIEBRON VOOR DEMENTIEVRIENDELIJK BRABANT

‘Zo maken we de samenleving dementievriendelijk’. Dat is de titel van het nieuwe inspiratieboek dat Zet en de PGraad met medewerking van ervaringsdeskundigen, professionals en dementievriendelijke gemeenschappen hebben samengesteld.

CREATIEVE SESSIE VOOR ANIMO

Het Oosterhoutse samenwerkingsverband Animo wil bewonersgroepen helpen regie te nemen over hun positieve gezondheid. Wij organiseerden een co-design sessie met verschillende stakeholders voor een programma om lage rugklachten te voorkomen, Deze resulteerde in twee oplossingsrichtingen op basis van een totaal andere 'patient journey’.

Brabant Bruist, Stérk.Brabant groeit

Brabant bruist van de initiatieven en steeds meer van deze initiatieven weten Stérk.Brabant te vinden. Met de groei van de community zien we ook de toegevoegde waarde en het aanbod van Stérk.Brabant verder toenemen. Ook voor 2019 staan er weer mooie ontwikkelingen in de steigers.

Fiets is vaak blinde vlek bij oplossen vervoersarmoede

De rol die de fiets kan spelen bij het verzachten van vervoersarmoede is onderbelicht. Terwijl met de fiets de actieradius van mensen enorm kan toenemen, op een gezonde en duurzame manier. Dat blijkt uit een verkenning die Zet en Mobycon in opdracht van de provincie Noord-Brabant (programma’s Mobiliteit en Versterken Sociale Veerkracht) uitvoerden.

Verslag van een responsief avontuur

In fusiegemeente Altena begeleidde Zet in 2018 het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid. Een traject van leren door te experimenteren in en met projecten, om samen vorm te geven aan de nieuwe gemeente. Op basis van dit leerproces hebben we samen een kompas ontwikkeld voor het nieuwe samenspel én een reisverslag vol waardevolle tips en geleerde lessen van inwoners, bestuurders, ambtenaren en politici.

Podcast Nieuwsgierige Gasten

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen.

Recente projecten

Experimenteren met het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

 

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.