Zet vindt het belangrijk dat haar website goed toegankelijk is. Wij hebben een ReadSpeaker, houden rekening met leesvolgorde en contrastwaarden, werken met beeldbeschrijving en ondertitelen video’s. Wij volgen daarbij de WCAG-richtlijnen, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid.  Aangezien de informatie op onze website voornamelijk gericht is op professionals, communiceren we op B2-C1 niveau. Dat doen we in heldere, begrijpelijke taal. Mocht je ondanks onze inspanningen  op drempels stuiten of suggesties hebben ter verbetering, dan vernemen we dat graag. 

Neem contact op met onze specialist digitale toegankelijkheid.