Woningcorporatie Woonbedrijf en ontwikkelend bouwer Heijmans gaan aan de Humperdincklaan in Eindhoven 500 woningen realiseren rond twee voormalige schoollocaties. Het is de bedoeling dat de wijk hiervan profiteert door bestaande uitdagingen oplossingsgericht mee te nemen in het plan. De gebiedsontwikkeling moet leiden tot een leefbare, inclusieve en veilige leefomgeving met een vitale gemeenschap. Dat betekent naast investeren in duurzame bebouwing ook investeren in sociale duurzaamheid. Daarom wordt de identiteit van de huidige wijk verweven in het nieuwe deel. Ook is het belangrijk dat nieuwe huurders en kopers hun toekomstige leefomgeving mee vorm en invulling kunnen geven.

DE CONCIËRGES van Zet als herkenbaar aanspreekpunt
Zet is gevraagd de sociale kant van deze gebiedsontwikkeling te waarborgen door vorm en invulling geven aan co-creatie en participatie. Met buurtbewoners gaan we het gesprek aan over wat er bij hen leeft, we houden hen op de hoogte van de gebiedsontwikkeling en leggen de juiste verbindingen om hen van antwoord te voorzien. Dat doen we zichtbaar en herkenbaar als ‘DE CONGIËRGES’. In één van de scholen hebben we een werkplek ingericht waar omwonenden elke donderdag laagdrempelig terecht kunnen met vragen en ideeën. Ook trekken we de wijk in om coronaproof contact te maken. Bij de woningen direct aangrenzend aan de planlocatie zijn we inmiddels gestart met deurmat-gesprekken. We praten bewoners bij over de stand en brengen hun vragen en zorgen in kaart, om deze mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. Ook bezoeken we in deze eerste fase een aantal sleutelpersonen in de wijk.

De conciërges aan het werk

Adviserende rol
Goede onderlinge afstemming en samenwerking met wat er in de rest van het project gebeurt, is van groot belang om ruis in het contact met omwonenden, nieuwe bewoners en ondernemers te voorkomen. Daarom sluiten we ook aan bij projectgroep en adviseren we Heijmans en Woonbedrijf proactief met betrekking tot de sociale implicaties en draagvlakaspecten van de gebiedsontwikkeling.

Met 500 woningen gaat het al snel om 1.000 bewoners. Dat biedt een kans voor de omliggende buurt om te verhuizen, geeft draagvlak voor (additionele) voorzieningen, levendigheid en sociale veiligheid op straat. Het is onze gezamenlijke inzet om maximaal maatschappelijk rendement uit deze fysieke investering te halen.

de balie van de congiërges