Zet is gevraagd de rol van participatieregisseur te vervullen bij de beleidsontwikkeling voor Levendig Brabant. Hoe betrek je bewoners bij dit provinciale beleidskader waarin vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport integraal samenkomen? Hiervoor organiseerde Zet in januari 2022 DigiBites, een online verdiepend gesprek, waarin we op vier avonden met verschillende groepen Brabanders het gesprek aan gingen over wat hen bezighoudt in hun vrije tijd. In deze gesprekken vroegen we op interactieve wijze door naar waarom juist dit voor hen belangrijk was en hoe zij hun (veranderende) behoeften in de toekomst voor zich zagen. De opzet en inzichten van deze mensgerichte verkenning hebben wij samengevat in een handzaam en beeldend rapport.

DigiBites smaakte naar meer

Deze verkenning leidde tot meer nieuwsgierigheid naar het geluid van de Brabander. Ditmaal naar een breder geluid: Hoe denken 500 Brabanders over de toekomst van Levendig Brabant? Zet sloeg de handen ineen met verschillende ontwerpstudio’s uit Eindhoven. Het resultaat is ‘Levendig met een zachte G’. Gedurende de meivakantie van 2022 toeren we heel Brabant door om in gesprek te gaan over de toekomst van Levendig Brabant. Dit leggen we vast in een grote collage, die voor elke locatie uniek zal zijn. Waar we wanneer staan zie je op de website van Levendig Brabant. Ter plaatse zijn we te herkennen aan de grote zachte G die we met ons meenemen! Zien we je daar?

Juist ook de unusual suspects

Gedurende dit gehele participatietraject experimenteren en leren we hoe we bewoners beter kunnen  betrekken bij beleidsvorming; bij voorkeur juist degenen wiens stem we niet vaak horen in dit soort trajecten. Zo pleiten wij ervoor om te starten vanuit waarden en principes en zorgen dat deze bij het vormgeven van een participatietraject in balans zijn. Het gaat om gelijkwaardig geven en nemen. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat 80% van de deelnemers van DigiBites bewoners waren die voor het eerst aan iets dergelijks mee deden. De meesten gaven aan dit best een beetje spannend te vinden, maar keken aan het einde van de avond wel positief terug op een fijne avond met goede gesprekken.

Kloof tussen politiek en burger overbruggen

Bewoners op een constructieve wijze betrekken bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid: een flinke opgave. Hoe de ontstane kloof tussen politiek en burger te overbruggen? Wij vinden het waardevol om onze ervaringen, tips, lessen en ideeën hierover te delen. Dit zullen wij de komende tijd in verschillende vormen doen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan! Kun je hier niet op wachten? Voel je dan ook vrij om contact op te nemen met Suzanne of Danielle, dan kijken wij of we al eerder met je kunnen sparren.

HOUD MIJ OP DE HOOGTE

natuur en zachte G