Vragenlijst Impactmonitoring DVG Eindhoven / wijk Vonderkwartier

In een dementievriendelijke gemeenschap (DVG) zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo  lang mogelijk mee kunnen blijven doen. Dit doen we aan de hand van tien doelstellingen. Om een indruk te krijgen van de vorderingen op deze doelstellingen vragen wij je om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt tussen de 5 en 10 minuten.

Allereerst stellen wij 2 algemene vragen daarna leggen wij je een aantal stellingen voor.
Geef voor de wijk Vonderkwartier voor elk van de stellingen aan in hoeverre je het ermee eens bent. Denk daarbij aan hoe de situatie nú is.

LET OP: DEZE VRAGENLIJST IS ALLEEN VOOR INWONERS VAN DE WIJK VONDERKWARTIER

Logo dementievriendelijk Brabant