NIEUWE VRAAGSTUKKEN, NIEUWE OPLOSSINGEN

Einstein zei het al: ‘We lossen problemen niet op door er op dezelfde manier naar te kijken als toen we ze creëerden’. Dus als we andere oplossingen willen voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag, dan moeten we anders gaan denken. Zowel burgers, bedrijven en organisaties als de overheid voelen die urgentie. Door de uitdagingen samen in cocreatie en vanuit de verschillende belangen te benaderen, ontstaan er nieuwe, soms onverwachte inzichten. Vanuit deze inzichten bouwen we samen aan breed gedragen oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

DESIGN THINKING

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid spelen wij een cruciale rol in het faciliteren, activeren en begeleiden van deze processen. Op basis van design thinking, een creatieve benadering, verbinden we de verschillende partijen met elkaar..Om te beginnen  halen we de vraag achter de vraag naar boven. Dat wat het probleem lijkt, is vaak een gevolg van het onderliggende probleem. Door met alle betrokkenen in gesprek te gaan, benaderen we het probleem vanuit diverse perspectieven. Zet fungeert als spin in het web tussen alle spelers, belangen en perspectieven. Door intensief samen te werken ontstaat eigenaarschap en brengen we perspectieven in kaart, op weg naar een duurzame oplossing en sociale innovatie.

JEZELF OVERBODIG MAKEN

Als katalysator van het project spelen we aanvankelijk een zichtbare rol. We brengen partijen bij elkaar, stimuleren hen en zoeken samen met de belanghebbenden naar hun intrinsieke motivatie om een rol te spelen in de oplossing. Gedurende het proces verdwijnen we geleidelijk naar de achtergrond, tot we uiteindelijk overbodig zijn en het project gedragen wordt door nieuwe ‘eigenaren’.

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Procesbegeleiding

Met inzet van creatieve tools en methodieken zoals context mapping, empathic research, storytelling en scenariobuilding analyseren we het probleem en kaderen het af.

Cocreatie en conceptontwikkeling

Door de inzet van social design ontwikkelen en implementeren we in cocreatie met stakeholders nieuwe concepten om te komen tot innovatieve oplossingen die volhoudbaar zijn.

Gerelateerd