DAAR HEEFT IEDER KIND RECHT OP

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Via hun spel leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Als kinderen de kans krijgen spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Niet alle kinderen krijgen die kans. Op dit moment is het nog niet voor álle kinderen mogelijk om in hun eigen buurt of dorp samen met andere kinderen buiten te spelen. Heel veel speelplekken zijn niet toegankelijk en kinderen hebben vaak geen contact met kinderen in de buurt. De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen. 

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen.  

Alleen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, fondsen, speeltuineigenaren, experts in het veld, ouders van kinderen met een handicap en natuurlijk de kinderen zelf, wordt het mogelijk om spelen voor álle kinderen mogelijk te maken in Nederland. 

Zet draagt bij aan twee belangrijke ontwikkelingen in Nederland gericht op Samen Spelen:

 

SAMENSPEELAKKOORD

Op 3 december 2019 zag het SamenSpeelAkkoord het licht. De initiatiefnemers daarvan, waaronder het Gehandicapte Kind en Jantje Beton, trekken met elkaar op om samen spelen voor alle kinderen, met en zonder handicap, in Nederland mogelijk te maken. De initiatiefnemers ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan deze ambitie. Als samenwerkingspartner van het Gehandicapte Kind en de Speeltuinbende helpt Zet bij het waarmaken van de SamenSpeelBeloftes, bij het verder uitrollen van het Samenspeelakkoord en het ontsluiten van kennis over samen spelen.  

DE SAMENSPEELBELOFTE VAN ZET

VN-VERDRAG HANDICAP

In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. De LIA heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht handicap of beperking, gewoon mee kan doen. Een belangrijk aandachtspunt voor een inclusieve gemeente is samen spelen. Zet ondersteunt en adviseert overheden, initiatieven en organisaties die kansen creëren voor (jonge) kinderen en jongeren met en zonder handicap om elkaar te ontmoeten, samen te spelen, vriendschappen aan te gaan en zo op tot groeien in een samenleving waar iedereen mee kan doen.

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Advies en implementatie

We adviseren bij:

  • het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda en inclusief (speel)beleid in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Een belangrijk aandachtspunt voor een inclusieve gemeente is het speelbeleid en speelvoorzieningen, voor alle kinderen, met én zonder handicap. 
  • het verbeteren van integrale toegankelijkheid (met onze vernieuwde QuickScan inclusie).
  • het vergroten van de speelwaarde van openbare en beheerde speelplekken.

Workshops en trainingen

Op weg naar een meer inclusieve samenleving delen wij onze kennis, inzichten en ervaringen. We verzorgen workshops en trainingen voor ambtenaren, ouders, (vrijwillige) medewerkers van speeltuinen, docenten en (zorg)professionals. Deelnemers krijgen concrete adviezen en tips gericht voor het vergroten van de toegankelijkheid en speelwaarde van openbare en beheerde speelplekken. Samen gaan we in gesprek over wat en wie er nodig is om inclusief speelbeleid te realiseren en de samenspeelcultuur binnen de gemeente en op specifieke speelplekken op een positieve manier te beïnvloeden. 

Procesbegeleiding

We begeleiden organisaties en betrokken stakeholders die werk willen maken van een samenleving waarin samenspelen de norm is. Hierbij maken we gebruik van diverse participatie- en co-creatie methodieken. 

Sociaal Resultaat

Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen. 

Wil jij weten hoe inclusief jouw organisatie bezig is? Vraag dan de quickscan inclusie aan.

AANVRAGEN QUICKSCAN INCLUSIE

kinderen spelen in bos met kind in rolstoel

Gerelateerd