AANTONEN WAT JE INITIATIEF OPLEVERT

Hoe mooi is het dat iedere dag, ieder moment mensen projecten en activiteiten ontplooien die bijdragen aan een betere samenleving! Dat kan starten bij een individu, een wijk, een maatschappelijke organisatie, een sociale onderneming of een overheid. Hoewel je als initiatiefnemer in de praktijk vaak wel ervaart en ziet dat je project meerwaarde creëert, blijkt het best lastig om dit gestructureerd en onderbouwd inzichtelijk te maken. Terwijl dit wel belangrijk is voor het voortbestaan van het project. En daarmee dus ook voor de doelgroep van je project. Maatschappelijke impactmonitoring biedt praktische handvaten voor ieder project om impact inzichtelijk te maken.

IMPACTMONITORING LAAGDREMPELIG GEMAAKT

Vaak zijn impacttrajecten erg uitgebreid, duren (te) lang en zijn daardoor (te) prijzig. Wij vinden dat impactmonitoring voor iedere setting beschikbaar moet zijn én dat het niet te veel moet afleiden van de kern van het project. Daarom zijn betaalbaarheid en handzaamheid wat ons betreft essentieel.

Met onze maatschappelijke impactmonitor kijken we verder dan de financiële kosten en baten. Naast het rapporteren van feitelijke opbrengsten, bekijken we de ervaren verandering bij belanghebbenden. Dat resulteert in een beknopte rapportage over de meerwaarde van het project.

Wat ZET voor je kan doen

Advies

Impactmonitoring is altijd maatwerk, daarom geven we het proces samen vorm. Aangepast op jouw ambities en mogelijkheden als opdrachtgever.

We maken je wegwijs op het gebied van impactmonitoring en voorzien je van tips en tricks voor een efficiënte werkwijze. Indien gewenst voeren we een impactmonitor traject voor de klant uit. 

Bewustwording

Maak kennis met impactmonitoring en de bijhorende bouwstenen door middel van ons impactspel. ‘Spelen met impact’ neemt je mee in de basisbeginselen van impactmonitoring en brengt de dialoog op gang rond de impact van je eigen traject.

Monitoren van maatschappelijke impact

Gedurende dit traject doorlopen we samen alle stappen van onze maatschappelijke impactmonitor met als eindresultaat een handzaam interactief document waarin de impact van je initiatief beknopt en overzichtelijk is weergegeven. We betrekken de stakeholders van het project actief bij deze inventarisatie.

 

VIDEO IMPACTMONITORING DOOR ZET

Gerelateerd