DE WERELD VAN MOBILITEIT VERANDERT INGRIJPEND

Er komt een transitie aan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst (Mobility as a Service). Hierin vormen openbaar vervoer en allerlei collectieve en private mobiliteitsvormen samen een mobiliteitsaanbod. Je neemt een abonnement op mobiliteit en niet op één bepaalde vervoersvorm. Afhankelijk van moment en wens gebruik je o.a. trein, bus, (deel)auto, (deel)fiets om je bestemming te bereiken. Dit alles regel je straks via een app en je betaalt via ditzelfde platform. Het realiseren van zo’n systeem heeft grote gevolgen voor de rol van de overheid. De concessies die tot op heden de inkoop van openbaar vervoer voor tien jaar vastlegden zijn niet meer houdbaar. Maar welke rol heeft de overheid dan wel? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen vervoersaanbieders, platformontwikkelaars en overheden?

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN EN GEBIEDEN

Wij signaleren dat bij veel partijen het belang van de gebruiker niet voldoende in beeld is. Momenteel lijkt Mobiliteit als dienst vaak meer een doel dan een middel. Terwijl de verplaatsing niet het doel is, laat staan het systeem waarmee je dat doet. Het gaat om de activiteit die je wilt ondernemen. Een afgeleide is hóe je daar kunt komen.

Zet heeft in dit vraagstuk oog voor kwetsbare mensen en gebieden. Hoe zorg je dat mensen die minder zelfredzaam zijn ook mee kunnen in deze ontwikkeling? Mobiliteit als dienst klinkt als een prettige oplossing in stedelijk gebied. Maar hoe werkt dit voor het platteland waar de reizigersaantallen niet zo groot zijn?

Wat ZET voor je kan doen

Onderzoek en advies

Zet adviseert op basis van de inventarisatie van behoeften en ervaringen van inwoners of doelgroep. 

Conceptontwikkeling

Samen met stakeholders ontwikkelen en implementeren we nieuwe mobiliteitsconcepten zoals de aanpak mobiliteit en eenzaamheid en de mobiliteitstour.

Proces- en projectmanagement

De toekomstige manier van samenwerken vraagt om transparantie en het zoeken naar gedeelde belangen. Zet kan als onafhankelijk verbinder het proces begeleiden en bijdragen aan een samenwerking die tot duurzame resultaten leidt. Ook kunnen wij het implementeren van aanvullende voorzieningen begeleiden.

Gerelateerd