DE WERELD VAN MOBILITEIT VERANDERT INGRIJPEND

Nederland zit midden in een mobiliteitstransitie. Dit houdt in dat we bewegen naar andere mobiliteitssystemen die onder andere flexibeler en slimmer zijn. Minder standaard aanbod, meer vraaggericht en een groter beroep op eigen initiatief. De mobiliteitstransitie vraagt om nieuwe rollen van vervoerders, overheden én inwoners. Nog nooit was samenwerking en elkaars taal begrijpen zo belangrijk. Een geslaagde transitie ontstaat alleen als de betrokkenen de veranderingen kunnen en willen omarmen.

OVER DOMEINEN HEEN

Passende en duurzame mobiliteitsoplossingen vind je door het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Door verkeerskundige kennis te combineren met inzicht in gedrag en behoeften van inwoners. Niet alle inwoners kunnen even gemakkelijk veranderingen omarmen. Vraaggericht vervoer betekent ook oog hebben voor de mensen die iets extra’s nodig hebben om van de mogelijkheden gebruik te maken. De impact daarvan strekt verder dan gebruik van vervoersmogelijkheden. Vervoer is tenslotte een middel om mee te kunnen doen aan de samenleving.   

Wat ZET voor je kan doen

Perspectieven bij elkaar brengen

Zet stimuleert met behulp van prikkelende methodieken het gesprek tussen ambtenaren uit verschillende domeinen die samen aan de lat staan voor de mobiliteitstransitie.

Onderzoek en advies

Zet adviseert op basis van de inventarisatie van behoeften en ervaringen van betrokkenen.

Proces- en projectmanagement

Zet begeleidt als onafhankelijk verbinder processen en projecten en draagt bij aan een samenwerking die tot duurzame resultaten leidt. Ook begeleiden wij (lokale) initiatieven bij het implementeren van vervoersoplossingen. 

Gerelateerd