HOE GAAN WE DAT REALISEREN?

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren een enorme transitie doorgevoerd rondom taken op wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunt van beleid is dat burgers allereerst zelf een oplossing zoeken, samen met hun omgeving. Zo moet de participatiesamenleving vorm krijgen. Iedereen wil tenslotte ook zo lang mogelijk thuis, in de eigen omgeving, veilig en gezond blijven wonen. De vraag blijft echter hoe met de toenemende vergrijzing en de extramuralisering het gewoon in de wijk wonen voor iedereen haalbaar blijft. Dat geldt niet alleen voor ouderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening moeten hun weg blijven vinden in de samenleving die steeds ingewikkelder en sneller wordt. Het gaat om een aanzienlijke groep mensen: in Nederland wonen 2,7 miljoen mensen met langdurige aandoeningen, ziekten of handicaps die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. (bron: rijksoverheid)

Hoe kunnen zij zelfredzaam zijn of blijven en wat kan de omgeving zoals de buurt, de vereniging, de winkelier hierin betekenen? En hoe kunnen we überhaupt zorgen voor mensen die geen of een zwak sociaal netwerk hebben? Hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip raken en hoe kunnen we de samenleving meer samenredzaam maken?

Werken aan een nieuw samenspel

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe vormen van samenspel tussen overheid en samenleving, tussen professionals en vrijwilligers, tussen buurt en ondernemer. En dat nieuwe samenspel komt er niet vanzelf. Onze ervaring is dat een integrale aanpak leidt tot het beste resultaat. Kijken naar alle leefgebieden en alle vraagstukken waar kwetsbare burgers en hun omgeving mee worstelen. Voor iedereen geldt dat we moeten leren omgaan met mensen die anders zijn en anders reageren. Dat geldt voor zorg- en welzijnsinstellingen, corporaties, gemeenten, maar dit heeft ook consequenties voor de buurt, winkels en andere dienstverlenende bedrijven die met deze klanten moeten leren omgaan. Er zijn geen kant en klare oplossingen. Bij het zoeken naar maatregelen en oplossingen is het belangrijk dat we de burger centraal  stellen en maatwerk leveren. Het vraagt om te kijken met een andere blik, waaraan iedereen kan bijdragen vanuit zijn eigen professionaliteit en achtergrond.

Wat ZET voor je kan doen

Inspiratie en bewustwording

We organiseren kennis- en inspiratiebijeenkomsten om bewustwording te creëren, partijen met elkaar te verbinden en best practices te delen. Ook hebben we een eigen aanpak ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties.

 

BEKIJK ONZE AGENDA

Innovatie door cocreatie

We laten partijen samenwerken aan innovatieve oplossingen die passen in de context van de omgeving. Wij hebben de ervaring en methodieken in huis om dergelijke processen te begeleiden.

Programma- en projectmanagement

We hebben onder andere een integrale aanpak ontwikkeld om te komen tot ‘dementievriendelijke’ en ‘inclusieve’ gemeenschappen. 

Gerelateerd