VAN BEWUSTZIJN NAAR BEWEGING

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur loopt op, de zeespiegel stijgt en extremer weer komt vaker voor. Dat merken we de laatste jaren ook in de vorm van steeds meer periodes van hitte en droogte en zware regenval. Om onze steden en dorpen beter te wapenen tegen het veranderende klimaat zijn allerlei maatregelen en aanpassingen nodig. De Nederlandse straten en tuinen kunnen bijvoorbeeld veel groener en koeler. Daar kan iedereen aan bijdragen. Maar wat is nodig om mensen in beweging te krijgen? Hoe creëer je bewustwording en betrek je ook degenen voor wie klimaatadaptatie niet direct prioriteit heeft?

Foto: Thijs Witjes

SAMEN AAN DE SLAG

Werken aan een klimaatbestendige leefomgeving vraagt niet alleen om het anders inrichten van de ruimte, maar ook om nieuwe manieren van samenwerken. Veel aspecten van die leefomgeving komen namelijk samen in de straten en wijken waar we wonen en leven. Die zijn deels van de overheid, deels van corporaties én deels van bewoners. Daar kunnen individuele als collectieve belangen elkaar vinden. We moeten sámen aan de slag!

Dat zegt ook de nieuwe Omgevingswet die - naar verwachting - begin 2022 in werking treedt. Een belangrijk uitgangspunt in deze wet is het zo goed mogelijk betrekken van burgers en ondernemers bij het vormgeven van hun leefomgeving. Dat samenspel gaat echter niet vanzelf.

Foto: Jeroen van Eijndhoven Beeld Werkt

LEREN DOOR EXPERIMENTEREN

Zet weet hoe je mét de samenleving aan verandering werkt. Vooral een kwestie van écht luisteren, met oog voor de menselijke maat, en structureel werken aan draagvlak, vertrouwen en gedeeld eigenaarschap. En vooral ook samen DOEN; leren door te experimenteren in de praktijk. Een manier van samenwerken die veel lef vraagt van de overheid en volledig commitment.

Samen werken aan een klimaatbestendige omgeving waarin goede gezondheid en welzijn, prettig leven centraal staat en waarin iedereen mee kan doen.

Wat Zet voor je kan doen

PROCESBEGELEIDING

Zet regisseert en ondersteunt processen van samenwerking rond maatschappelijke vraagstukken.

SOCIAL DESIGN

Wij benaderen maatschappelijke vraagstukken met een aanpak op basis design thinking. We gaan samen op zoek naar de vraag achter de vraag en nemen de mens, behoeften en wensen als vertrekpunt.

Z-LAB

Onze designsprint voor maatschappelijke vraagstukken. In een Z-lab onderzoeken, experimenteren, ontwerpen en reflecteren we met betrokkenen, om in korte tijd een vraagstuk te ontrafelen.

Gerelateerd