DE TREK NAAR DE STAD

De aantrekkingskracht van steden is regelmatig in het nieuws. De stad met zijn onbegrensde mogelijkheden, voorzieningen en evenementen heeft een magnetische werking, zo tonen gegevens van het CBS aan. Dit heeft vergaande  demografische gevolgen. Jongeren vertrekken van het platteland om te gaan studeren in de stad, maar komen ze nog wel terug? Inwoners van dorpen en kernen maken zich zorgen. Hoe houden we onze kern leefbaar? Hoe gaan we om met vergrijzing? Wat als steeds meer voorzieningen verdwijnen? Behouden we nog wel onze identiteit bij een gemeentelijke herindeling?

DE KRACHT VAN KERNEN BENUTTEN

Als het aan Zet ligt maken die zorgen over de toekomst plaats voor de kansen van nu. Wij ervaren dagelijks dat het potentieel van dorpen en buurtschappen vaak enorm is. Overal wonen mensen met kennis en kunde die ze met liefde willen inzetten voor een betere buurt. Juist op het platteland is die betrokkenheid bij elkaar en bij de woonomgeving namelijk nog zeer aanwezig. Wij kunnen helpen die betrokkenheid te mobiliseren en het proces op gang brengen om samen gestructureerd aan de slag te gaan. Uiteindelijk liggen het eigenaarschap en de kracht voor een mooie toekomst natuurlijk bij de inwoners zelf.

SAMEN AAN DE SLAG

In diverse Brabantse kernen werken we samen met actieve bewoners(collectieven) en dorpsraden. Wij begeleiden processen om te komen tot activiteitenplannen en toekomstagenda’s en ondersteunen bij het realiseren van een specifieke opgave of voorziening. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen of het opstellen van een toekomstbestendige visie en/of exploitatie voor een dorpshuis of mfa (multifunctionele accommodatie). In veel gevallen werken we nauw samen met andere partijen die actief zijn op dit vlak. Zoals de Vereniging voor Kleine Kernen (VVK) en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, die vanuit haar programma Kernen met Pit projecten ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en buurten.

Strategische partners

logo het pon
provincie noord-brabant
Zorgbelang
vereniging kleine kernen NB
Koninklijke nederlandsche heidemaatschappij

Wat zet voor je kan doen

Inventarisatie en advies

Wij brengen de beginsituatie in kaart en adviseren burgerinitiatieven, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zowel proces als inhoud.

 

Procesmanagement

Wij begeleiden inwoners en andere stakeholders bij het creëren van focus en draagvlak, inventariseren van pijnpunten en oplossingen en het vertalen van mogelijke scenario’s in actiegerichte agenda’s.

Projectmanagement

We helpen bij het ontwikkelen en implementeren van lokale oplossingen voor maatschappelijke knelpunten. Daarbij zetten we samen met betrokkenen een volhoudbare structuur, zodat de maatschappelijke impact blijvend is.

Gerelateerd