DE ENERGIETRANSITIE RAAKT IEDEREEN

Bijna 200 landen sloten in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs om verdere opwarming van de aarde te beperken. Om haar bijdrage te leveren aan de gestelde doelen wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen. We moeten onder andere overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Deze energietransitie is niet alleen een enorme economische, praktische en technische opgave maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht een forse uitdaging.

De energietransitie raakt iedereen en heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven, denk aan wonen, reizen en onze voedselvoorziening. Hoe zorgen we dat we álle Nederlanders daarin meenemen en dat iedereen kan profiteren van de voordelen?

Uitgaan van de menselijke maat

Niet iedereen kan zonder meer mee in de energietransitie. De materie is complex en de urgentie is niet overal voel- en zichtbaar. Bewoners die de vaak kostbare energiemaatregelen niet kunnen betalen, krijgen een steeds hogere energierekening doordat hun huizen slecht geïsoleerd zijn en de energieprijzen naar verwachting nog zullen stijgen. Als we deze 'energiearmoede' - en dus een verdere tweedeling in de samenleving - willen voorkomen, moeten we zoeken naar manieren om mensen met een smalle beurs te laten aansluiten bij de energietransitie.Zet staat voor een inclusieve energietransitie, waarin de menselijke maat centraal staat. Dat vraagt om een integrale aanpak, waarin oplossingen die starten vanuit de leefwereld net zo belangrijk zijn als de gezamenlijke inzet van overheid en samenleving. Door met bewoners en betrokken partijen sámen aan dit vraagstuk te werken, kunnen we in co-creatie passende, gedragen oplossingen ontwikkelen. Oplossingen waarin iedereen mee kan doen en waar iedereen baat bij heeft.

Wat Zet voor je kan doen

STRATEGISCH ADVIES EN PROCESBEGELEIDING

Zet maakt het verschil als onafhankelijk procesregisseur, strateeg en verbinder.

 

SOCIAL DESIGN

Onze aanpak is gebaseerd op design thinking, met de mens als vertrekpunt. Wil je in een pressure-cooker actief aan de slag met een vraagstuk rond de sociale kant van de energietransitie? In een Z-lab, onze designsprint voor maatschappelijke vraagstukken, ontrafelen we in korte tijd het vraagstuk mét betrokkenen. Een intensief traject van samen onderzoeken, experimenteren, ontwerpen en reflecteren.

Gerelateerd