fietsende kinderen natuur

INCLUSIEF BELEID EN TOEGANKELIJKHEID

Het College voor de Rechten van de Mens signaleert dat ons land nog onvoldoende is ingericht op mensen met een lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking. Hoe maken we samen de volgende slag?

Meer
mensen in de bus

Mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe zorg je dat mensen die minder zelfredzaam zijn ook mee kunnen in deze ontwikkeling? 

Meer
opa en oma met kleinkind lachend

Langer thuis

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe maken we dat samen mogelijk en hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip raken? 

Meer
Studenten werken aan project

Sociale innovatie

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

meer
Twee vrijwilligers buiten

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN BURGERPARTICIPATIE

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

MEER