Zet jaarmagazine 2020

Samen vormgeven aan verandering

Ons vijfde jaarmagazine laat goed zien waar we van zijn en waar we aan werken. Dat draait allemaal om samen, met heel veel verschillende mensen, vormgeven aan verandering. Dat hebben we op de cover tot uiting gebracht. Om te onderstrepen dat we als Zet een sterke ontwikkeling doormaken, hebben we er Z2020 van gemaakt.

Uit verschillende artikelen blijkt dat je de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag alleen goed kunt aanpakken als je verschillende zienswijzen, talenten en disciplines bij elkaar brengt. Daarom schakelen wij op het samenspel tussen overheid en samenleving en kiezen wij bewust voor een Zet van complementaire krachten. Een aantal van hen stellen we in dit magazine aan je voor. Zij staan model voor onze multidisciplinaire benadering, rode draad in de aanpak van Zet.

Aanvragen Magazine 2020