Toegankelijk voor iedereen

Van Inspiratie naar Participatie

Per 1 januari 2015 werden veel taken in het kader van de Participatiewet, de WMO/AWBZ en de Jeugdzorg gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeenten. Ons eerste trendboek over toegankelijkheid verschijnt aan de vooravond van deze transities, die een enorm beroep doen op de veerkracht van de samenleving. Het gaat over toegankelijkheid in de volle breedte, als voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Samen met voorlopers op de betreffende terreinen verkennen we de relatie tussen toegankelijkheid en wonen, arbeid, mobiliteit en onderwijs. Het realiseren van een volledig inclusieve samenleving is hard werken en vergt een verandering in denken én in doen. Van bedrijven en burgers, instellingen en gemeentelijke instanties. Gelukkig ontbreekt het niet aan visie, ideeën, inzet en ambitie, zoals dit boekje laten zien.


Aanvragen publicatie 'Toegankelijk voor iedereen'