Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis

Essay door Margreeth Broens (2017)

De W van Welzijn. Of beter gezegd, het gemis daaraan.

In dit essay verbindt Margreeth Broens verleden, heden en toekomst door ontwikkelingen op het terrein van welzijn te schetsen. Door prikkelend te stellen dat we de W anders zijn gaan duiden en waar dat toe heeft geleid. Dat we de W een beetje zijn kwijtgeraakt, maar dat Margreeth een goede vindplaats heeft gevonden.

Het is een fantastisch naslagwerk en inspiratiebron geworden voor huidige en nieuwe medewerkers van Zet én voor het netwerk van stakeholders om ons heen. Juist omdat het thema u aan het denken zet. Het boeit en verbindt. 


Aanvragen publicatie 'Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis'