Dorpshuis en buurthuis als kloppend hart

Troeven voor toekomstbestendigheid

Een toekomstbestendig buurthuis is het kloppend hart van een dorp of wijk. Een plek die bijdraagt aan de leefbaarheid van de omgeving; wapen tegen de krimp en bron van maatschappelijke effecten. Zet inventariseerde bij acht Brabantse MFA’s welke factoren bevorderend of juist belemmerend zijn voor die toekomstbestendigheid. In deze publicatie hebben wij de belangrijkste inzichten in praktische aanbevelingen vertaald. Interessant voor dorps- en buurthuizen, maar ook voor beleidsmakers en lokale partijen die samenwerken met een MFA. Temeer daar lokale beleidsdoelen die voortvloeien uit de transities tal van nieuwe kansen bieden. Denk aan de rol die MFA’s kunnen spelen bij dagbesteding, het versterken van actief burgerschap, voorzieningen op het gebied van (gezondheids)zorg en het bestrijden van eenzaamheid. Buurthuizen die samen met gemeenten deze kansen willen helpen wij graag bepaalde troeven te versterken en uit te spelen voor hun toekomstbestendigheid.


Aanvragen publicatie 'Dorpshuis en buurthuis als kloppend hart'