Bewustwording als bescheiden begin

Bewustwording als bescheiden begin

Inmiddels is het bij het merendeel van de Nederlandse gemeenten doorgedrongen dat ze actief aan de slag moeten met het opstellen én uitvoeren van hun eigen Lokale Inclusie Agenda (LIA). Dit blijkt voor gemeenten vaak een forse klus, mede vanwege de complexiteit en veelzijdigheid van de opgave. In het kader van haar afstuderen voor de opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement deed Kelly Vlieks voor Zet onderzoek naar de interne implementatie van het VN-verdrag Handicap binnen een aantal koplopergemeenten. Haar rapport “Bewustwording als bescheiden begin” bevat onder andere concrete aanbevelingen voor een geslaagde implementatie. Zo blijkt het samenstellen van een verantwoordelijk team voor dit thema een belangrijke voorwaarde voor succes, evenals duidelijke communicatie, zowel intern als extern. Denk niet alleen aan de lange termijn, maar ook aan de korte termijn en praat vooral met andere gemeenten die op hun eigen wijze met dit thema aan de slag zijn. Het rapport biedt nog veel meer inzichten rond de interne implementatie van het VN-verdrag. Heel waardevol en interessant voor wie stappen wil maken op weg naar een inclusieve en toegankelijke gemeente!