Meer eigen regie en langer thuis wonen

De zorg voor een persoon met dementie gaat vaak gepaard met het uit handen nemen van allerlei kleine of grote beslissingen en handelingen. Dit gebeurt veelal in de volle overtuiging dat de persoon met dementie hierbij gebaat is. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Het SOCAV zorgconcept legt de regie weer terug bij de persoon met dementie.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit concept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat de persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze manier van zorgverlening is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. De aanpak wordt in dit project doorontwikkeld naar de extramurale situatie.

Ondersteuningstraject netwerk

SOCAV biedt het netwerk rondom de persoon met dementie een ondersteuningstraject. Deelnemers leren meer over de ziekte dementie en hoe ze mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Eigen regie, plezier en voldoening bij die activiteiten staan daarbij voorop.

In dit project wordt het SOCAV zorgconcept beschikbaar gemaakt voor thuiswonende cliënten en hun omgeving, waardoor ze mogelijk langer thuis kunnen wonen. Op deze manier dragen we bij aan een dementievriendelijke samenleving. Het project wordt mede gefinancierd door ZonMw, en is één van de negen in 2019 gehonoreerde praktijkprojecten. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren.

Het project ‘SOCAV in de thuissituatie’ loopt van juni 2019 tot medio 2021. Zet werkt in dit project samen met Avoord, Radboudumc en Tilburg University.  

Zie ook

SOCAV vergroot de eigen regie

Een interview met Ralf Huijbregts (Avoord, projectleider SOCAV) en Hennie Lambregts (SOCAV-trainer) over het SOCAV -project en de eerste inzichten.

Aan cliënten van Avoord met geheugenproblemen werd de vraag gesteld: ‘Wat zou je willen, wat kunnen we voor u betekenen?’ "Genees ons van dementie” was het antwoord,’ vertelt Ralf. ‘Helaas is dementie nog niet te genezen, maar wat kunnen we wél betekenen? Hoe kan je de kwaliteit van leven zoveel mogelijk vergroten? Met verschillende universiteiten gingen we in gesprek. Zo ontstond de kern van het vraagstuk: het vergroten van eigen regie.’

Lees het interview

SOCAV: een vernieuwde persoonsgerichte zorg-aanpak

Een interview met Femke Stoutjesdijk, onderzoeker van Tilburg University en betrokken bij de doorontwikkeling van de SOCAV-aanpak

Als onderzoeker van Tilburg University werkt Femke Stoutjesdijk sinds 2019 samen met het RadboudUMC en Avoord aan de doorontwikkeling van de SOCAV-aanpak voor gebruik in de thuissituatie. SOCAV is een vernieuwende persoonsgerichte zorg-aanpak. Het onderzoek van Tilburg University richt zich voornamelijk op de sociale omgeving van de cliënt die bepalend is voor de in- en uitvoering van SOCAV. Het invoeren van een nieuwe manier van werken heeft namelijk invloed op de werkprocessen, de waarden- en normen en communicatiestromen in een organisatie, maar ook in een cliëntnetwerk. SOCAV speelt in op gedragsveranderingen bij mantelzorgers, zorgprofessionals en managers in de organisatie. Wij vroegen ons af: Wat maakt dat onderzoek naar gedrag- en cultuurverandering zo belangrijk is bij het implementeren van een persoonsgerichte manier van werken?

Lees het hele interview

SOCAV: naar betekenisvol handelen en een attitudeverandering

Een gesprek met Maud Graff, Hoogleraar Ergotherapie en Lieve Roets, gedragsdeskundige en senior-onderzoeker

Eigen regie en het benutten van mogelijkheden vormen de kern van de SOCAV-methode. De methode ondersteunt en versterkt zowel de persoon met dementie als de verzorger of mantelzorger.  Vaardigheden die al lang verdwenen leken worden weer aangeboord. Maar wat betekent dat concreet? En hoe werkt dit in de thuissituatie? Maud Graff, Hoogleraar Ergotherapie en Lieve Roets, gedragsdeskundige en senior-onderzoeker, leggen uit. Maud Graff richt zich op bevordering van eigen regie en participatie in betekenisvolle dagelijkse activiteiten en de maatschappij van kwetsbare doelgroepen die daarin beperkt of belemmerd worden en hun mantelzorgers. De focus van Lieve Roets ligt op de gespreksvoering tussen zorgmedewerkers en hun cliënten.SOCAV: naar betekenisvol handelen en een attitudeverandering

Lees het interview

Project- en samenwerkingspartners

Logo Tilburg University
Logo Radboud UMC IQ Healthcare
Logo RadbouwUMC Nijmegen
Logo Zet
Logo Avoord

De rol van ZET

Verspreiden en toepasbaar maken van kennis

Met het programma Dementievriendelijk Brabant is Zet de schakel naar de lokale dementievriendelijke gemeenschappen. We werken aan het delen en toepasbaar maken van kennis die voortkomt uit het project ‘SOCAV in de thuissituatie’. Dit doen we onder andere door middel van kennisbijeenkomsten, publicaties en workshops.

SOCIAAL RESULTAAT

SOCAV in de thuissituatie past bij de huidige ontwikkelingen en doelstellingen van gemeentes om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in goede kwaliteit van leven en mee te laten doen in de samenleving.

Door SOCAV aan te bieden voor thuiswonende mensen met dementie en hun netwerk verwachten we een positief effect op het zelfstandig functioneren van mensen met dementie. Daarnaast verwachten we mantelzorgers te ondersteunen en ontlasten, met name door hen beter inzicht te geven in de ziekte en concrete handvatten aan te reiken voor het ondersteunen van hun naaste. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het programma Dementievriendelijk Brabant.

Gerelateerd