De samenleving in het Regionaal Waterplan

Met het provinciaal programmateam Water hebben we gewerkt aan het vormgeven van het Regionaal Waterplan voor de komende jaren. Dat gaat om uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, schoon en veilig water, verdroging en vitale bodem. Hoe werk je in al deze opgaven met de samenleving aan gedragen oplossingen? Rond die vraag hebben we een Z-lab georganiseerd.

Z-LAB: DESIGN-SPRINT VOOR MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Het Z-lab is onze nieuwe procesaanpak waarin we in een korte tijd gezamenlijk de complexiteit van een maatschappelijk vraagstuk ontrafelen. We onderzoeken, experimenteren en reflecteren. Samen duiken we in een ontwerpproces, waarin we het vraagstuk met drie ‘lenzen’ benaderen: context, sociale waarden en creativiteit. Zo ontdekken we de onderlinge samenhang en nieuwe mogelijkheden op korte én langere termijn. Door op deze manier intensief samen te werken geeft het Z-lab nieuwe inzichten om met meer focus en energie aan het vraagstuk verder te werken.

MEEBEWEGEN MET HET PROCES

Door de aangescherpte coronamaatregelen waren we genoodzaakt in korte tijd een online variant van het Z-lab te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze vier dagen zowel productief als leuk zouden zijn, hebben wij gezocht naar een gepaste balans tussen focus en ontspanning, groepswerk en individuele tijd, denken en doen, online en offline.

Wij waren in de voorbereiding creatief faciliterend, wat in een digitale werkwereld nog belangrijker is gebleken dan voorheen – digitaal samenwerken vraagt immers om een andere vorm van (ether)discipline. Dit stelde ons in staat te ‘leunen’ op de voorbereide werkvormen en snel te schakelen naar andere methodes als het waardevoller bleek van koers te wijzigen. Voorbereiding was de basis, maar het proces steeds leidend.

WAARDEVOLLE IMPULSEN

Zet nam deel met twee social designers en een politicoloog. Samen met een afvaardiging van het programma Water vormden we het kernteam van het Z-lab, waarmee we de volledige vier dagen doorliepen. Daarnaast vlogen we online experts in die in zeer korte tijd een impuls gaven aan het proces. Veelal waren dit collega’s van de provincie die met vergelijkbare vraagstukken bezig waren. Met inzet van onze ‘1.5m coronakruk’ hebben we ook een aantal voorbijlopende Brabanders om hun input gevraagd. Dit leidde al met al tot een geslaagd eerste Z-lab, zoals blijkt uit de reactie van één van de deelnemers in het kernteam:

“Heel tof om het vier dagen helemaal doorgeakkerd te hebben. De manier waarop was heel fijn, super goed voorbereid, maar toch flexibel. Het was een fijne mix tussen gezellig, lachen en serieus hard werken.”

 

De rol van ZET

Procesbegeleiding

Zet ontwikkelde het vierdaagse programma van het Z-lab en de benodigde werkvormen. We namen met drie adviseurs deel aan het proces en voerden daarover de regie, met veel ruimte voor flexibiliteit. We hebben steeds in overleg met de andere leden van het kernteam bepaald wat de volgende stap moest zijn, om samen maximale impact te creëren.

Sociaal resultaat

Het Z-lab heeft een visie en concrete uitgangspunten opgeleverd voor het dwarsverband ‘samenwerken met de samenleving’ in het nieuwe Regionaal Waterplan. Daarnaast hebben we gewerkt aan een methode om de kruisbestuiving tussen dit dwarsverband en de inhoudelijke programma’s iteratief vorm te geven.

Gerelateerd