SAMEN WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE OMGEVINGSVISIE

In de pilot Vitaal Buitengebied slaan overheden en inwoners van de gemeente Zundert de handen ineen om te werken aan vernieuwing van het buitengebied en een toekomstbestendige omgevingsvisie. Dit als onderdeel van de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd. Directe aanleiding is de agrarische leegstand die kan leiden tot verwaarlozing, verval en ondermijnende criminaliteit. Dat is niet alleen een probleem voor de betreffende boeren, maar ook voor omwonenden en de overheid. In het zoeken naar oplossingen wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met economie, water, natuur en klimaatverandering.

OP ZOEK NAAR DE JUISTE FOCUS EN MODUS

Zet leverde een bijdrage aan de voorbereiding van de pilot Vitaal Buitengebied. We organiseerden bijeenkomsten in de kernen Achtmaal, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Het programma was erop gericht om op te halen wat mensen belangrijk vinden en te laten zien dat je Vrijkomende Agrarische Bebouwing niet alleen als bedreiging maar ook als kans kunt zien. Op elke bijeenkomst kwamen 80-90 betrokken inwoners af, waar bestuurders en medewerkers van provincie, gemeente en waterschap actief mee aan de slag gingen.

Wij helpen partijen in zo’n proces los te komen van de traditionele verhoudingen tussen overheid (wetgever, uitvoerder, regievoerder) en inwoners (gebruikers van de openbare ruimte, eigenaars van vastgoed). Dat gaat niet vanzelf. Ieder overheidsorgaan kent z’n eigen besluitvormingstrajecten, wat voor de samenwerking soms lastig is. Terwijl het juist de wens is om meer als één overheid op te treden; een overheid die maatschappelijk initiatief stimuleert en (mede) mogelijk maakt. Als overheid moet je dan ook zorgen dat je ambtelijke werkwijze het samenwerken met inwoners niet in de weg staat. Anderzijds faciliteerden wij de dorpsraden om te blijven participeren, wat hun rol steviger heeft gemaakt. Ook stuurden we op tussentijdse reflectie en hebben we de heidag voorbereid waar de tussenstand werd opgenomen en de geleerde lessen werden geïnventariseerd.

De rol van ZET

PROCESBEGELEIDING

Zet organiseerde de bijeenkomsten met inwoners, gaf mede vorm aan het samenspel met de dorpsraden en begeleidde de totstandkoming van de pilot Vitaal Buitengebied.

STRATEGISCH ADVIES

Wij adviseerden in het plan van uitvoering te kiezen voor een praktijkgerichte, lerende aanpak en om het leren van dit samenspel op drie niveaus te organiseren.

SOCIAAL RESULTAAT

Inwoners en overheid hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk plan van uitvoering. In de pilot Vitaal Buitengebied experimenteren partijen aan de hand van concrete casussen van leegstand met oplossingsrichtingen. Na elke stap is er reflectie, op weg naar het gezamenlijk doel. Waar staan we nu? Wat hebben we in de voorbije fase geleerd? En wat betekent dat voor de volgende stap?

Door op dergelijke knelpunten te reflecteren en daarvan te leren, komen partijen in Zundert dichter bij elkaar én bij breed gedragen oplossingen voor de leegstand.

 

Gerelateerd