GROEIENDE GROEP, BETER IN BEELD

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere kans op het krijgen van dementie. Bovendien manifesteert de ziekte zich vaak veel jonger dan gemiddeld het geval is. Doordat ook mensen met een verstandelijke beperking –in lijn met de algemene trend- steeds ouder worden, zal dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Diagnostiek en dementiezorg vragen bij deze doelgroep om specifieke expertise. Toch krijgt deze problematiek nog weinig aandacht in onderzoek, beleid en praktijk. Onder de noemer ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?' werken we multidisciplinair en landelijk samen om deze doelgroep beter in beeld brengen en de zorg en ondersteuning voor deze mensen verbeteren. Het project is een samenwerking tussen praktijk- en onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, belangenorganisaties en onderwijs.

SAMEN KOM JE VERDER

Het project is erop gericht zowel formele als informele ondersteuners toe te rusten om beter te signaleren, diagnosticeren en ondersteunen door hun kennis rondom dit onderwerp vergroten, hen vaardigheden aan te leren en hun handelingsverlegenheid weg te nemen.

Dit project loopt van september 2018 tot medio 2021, en wordt gefinancierd door ZonMw.

Doel

Vanuit ons programma Dementievriendelijk Brabant zetten wij een (regionaal) duurzaam en deskundig multidisciplinair netwerk op. Doel: kennisdelen en bijdragen aan goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We willen de bewustwording rondom deze combinatieproblematiek vergroten, en aandacht vragen voor het feit dat dementie zich bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders manifesteert. Ook willen we de aandacht hiervoor binnen zorgopleidingen vergroten, zodat zorgverleners hun kennis al vanuit hun opleiding meebrengen. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen aan elkaar te koppelen, maken we lokaal het verschil in de praktijk.

Logo UMCG
Logo VU Amsterdam
Logo KansPlus
Logo Vilans
Logo Alzheimer Nederland
Logo Erasmus MC
Logo Hanzehogeschool Groningen
Logo Philadelphia
Logo Tilburg University
Logo Netwerk Gedragskundigen Ouderen
Logo Tranzo

De rol van ZET

Agenderen, stimuleren en aanjagen

In de eerste fase stimuleren we de verschillende betrokkenen partijen, waarbij Zet een aanjagende rol vervult. Door het organiseren van thematische leerbijeenkomsten creëren we bewustwording rond het onderwerp zodat het op de agenda komt.

 

Verspreiden en toepasbaar maken van kennis

In de tweede fase gaan we over op pilots, waarbij het verspreiden en toepasbaar maken van kennis centraal staat.

 

Best practices en methodiekontwikkeling

De laatste fase staat in het teken van beschikbaar maken van ‘best practices’ en methodiekontwikkeling zodat de opgedane kennis en instrumenten toekomstbestendig zijn. Gedurende het gehele traject is Zet de schakel tussen wetenschap en praktijk.

 

Impactmonitoring

Met een zelf ontwikkelde methode brengen we op handzame wijze de maatschappelijke impact in beeld. Naast feitelijke opbrengsten inventariseren we hoe belanghebbenden de impact waarderen. Het geheel vangen we in een beknopte rapportage over de meerwaarde van het project.

BEKIJK DE VIDEO

Sociaal resultaat

Na afloop van het project is er in Brabant een zelfstandig functionerend multidisciplinair netwerk voor dementie en verstandelijke beperkingen. Dit netwerk heeft vakspecifieke kennis over (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, is zich bewust van de problematiek, maakt zich sterk voor een goede positionering van het onderwerp én is in staat om kennis binnen en buiten het netwerk te delen en onderzoek te vertalen naar de lokale praktijk. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen hierbij te betrekken is de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking duurzaam verbeterd.

Gerelateerd