DE VRAAG STAAT CENTRAAL

Met het programma Sociale Veerkracht wil provincie Noord-Brabant in samenwerking met haar (netwerk)partners de sociale veerkracht versterken op plaatsen waar deze nog niet vanzelfsprekend is. In de Brabantse samenleving ontstaan veel maatschappelijke initiatieven die willen bijdragen aan sociale veerkracht. In het verleden werden dergelijke initiatieven meestal ondersteund vanuit vooraf bepaalde instrumenten die niet altijd recht deden aan de behoefte van het initiatief. Daarom kiest de provincie nu voor een responsieve rol en een vraaggerichte benadering.

MATCHPOINT VOOR SOCIALE VEERKRACHT

Voor deze nieuwe vorm van ondersteuning is Stérk.Brabant opgericht, het matchpoint voor sociale veerkracht. Onder deze vlag werken Zet, Zorgbelang Brabant, de provincie Noord-Brabant én andere netwerkpartners samen om maatschappelijke initiatieven sterker en volhoudbaar te maken. We verkennen de eventuele behoefte aan support, delen vraag en aanbod in onze community en matchen initiatieven waar mogelijk met de juiste partijen. Ook organiseren we kennisbijeenkomsten en andere ontmoetingen. Al doende leren we als community wat werkt, wat impact heeft en wat ieders rol in deze maatschappelijke vernieuwing kan zijn. En wat we leren, delen we in het netwerk.

Stérk.Brabant is hét platform voor maatschappelijke initiatieven die willen bijdragen aan het benutten of versterken van de sociale veerkracht in Brabant.

Een sterk voorbeeld: bekijk het filmpje van het PieterBrueghelHuis

Project- en samenwerkingspartners

Logo Provincie Noord-Brabant
Logo Zorgbelang
Logo Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Logo het PON
Logo Technische Universiteit Eindhoven
Logo prins Bernhard cultuurfonds
Logo Avance, the impact engineers

De rol van ZET

Matchmaking

We voeren vraaggerichte verkenningen uit en matchen initiatieven met partijen die een oplossing kunnen bieden voor hun vraagstuk.

Impactmonitoring

We ondersteunen initiatieven bij het zichtbaar maken van maatschappelijke impact.

Bekijk de video

Project- en procesondersteuning

We worden ingezet op initiatieven die behoefte hebben aan procesbegeleiding of projectleiderschap.

Sociaal Resultaat

Stérk.Brabant maakt maatschappelijke initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan sterker en toekomstbestendig. Zodat deze – liefst op meer plaatsen – een positieve impact kunnen hebben. Zo benutten en versterken we samen de sociale veerkracht van Brabant.

Gerelateerd