Rotterdam Onbeperkt

Met het project “Rotterdam Onbeperkt” wil de gemeente Rotterdam het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking implementeren in Rotterdam. De gemeente streeft naar beleid dat van toepassing is op alle Rotterdammers. Zet werd gevraagd om samen met de gemeente de uitgangssituatie, speerpunten en ambities te inventariseren. 

#Hoedan?

Op basis van een design thinking approach organiseerden wij samen met de opdrachtgever van de gemeente Rotterdam interactieve werksessies rond acht centrale thema’s om goede en minder goede punten aangaande het inclusief beleid van de gemeente Rotterdam op te halen. Om het belang van de zaak te onderstrepen nodigden we deelnemers uit om mee te doen aan een ervaringsopdracht. In groepen werden gezamenlijk ambities verwoord en concrete stappen en maatregelen om deze te verwezenlijken. Aanpak en uitkomsten zijn, geheel in de geest van het VN-verdrag, uitvoerig besproken met de ervaringsdeskundigen van Brede Raad 010. Hun feedback maakt deel uit van de rapportage.

De rol van ZET

Procesbegeleiding

Zet organiseerde en begeleidde het inventarisatieproces, van het uitwerken van de aanpak tot en met de rapportage en het bespreken daarvan.

Advies

Belangrijk onderdeel van de rapportage zijn onze conclusies en aanbevelingen. Op basis van onze ervaringen rond de implementatie van het VN-verdrag hebben we ook suggesties voor vervolgstappen geformuleerd.

 

Sociaal Resultaat

Deze gemeentebrede inventarisatie en de rapportage fungeren als input voor het opstellen van een lokale Rotterdamse inclusie-agenda. Rotterdam als stad moet zowel fysiek als sociaal als drempelvrij worden ervaren. De gemeente Rotterdam heeft een forse stap gezet op weg naar een onbeperkt Rotterdam. De wil onder (beleids)medewerkers om hier een bijdrage aan te leveren is groot. 

Gerelateerd