Houd mensen mobiel in je buurt

Om vervoer voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken zijn er niet alleen fysieke maatregelen nodig, zoals toegankelijke bussen, haltes, treinen en perrons. Minstens zo belangrijk is oog hebben voor de mentale toegankelijkheid. Je moet immers ook weten wat er is, en dat durven te gebruiken. In deze snel veranderende mobiliteitswereld is dat nog wel eens lastig. Op verschillende plekken in Brabant zijn door Zet opgeleide vrijwilligers actief als Mobiliteitsconsulent. Zij zijn niet alleen ambassadeur voor het Openbaar Vervoer, maar kunnen ook alles vertellen over andere lokale vervoersmogelijkheden. Waar nodig helpen ze bij de aanvraag van een OV-chipkaart en nemen ze iemand ook letterlijk bij de hand om deze in de praktijk te gaan gebruiken.

De mobiliteitsconsulent

Voor de één zijn er beperkte OV-mogelijkheden - bijvoorbeeld in kleinere kernen, voor de ander is het OV (nog) een stap te ver - bijvoorbeeld vanwege fysieke of mentale beperking. Voor veel mensen is het Wmo-vervoer een belangrijk vangnet, of zijn er lokale initiatieven zoals een vrijwillige vervoersdienst die de mobiliteitsvraag geheel of gedeeltelijk invullen. Zet kiest er daarom voor om vrijwilligers niet alleen het OV te laten promoten, maar de brede mobiliteit als uitgangspunt te nemen. Zo kunnen ze iemand met een mobiliteitsvraag ook echt op maat bedienen.

Een mobiliteitsconsulent is niet per definitie een ervaren kenner van de vervoersmogelijkheden, maar vindt het leuk zich te verplaatsen in een mobiliteitsvraag van een ander en deze daarmee verder te helpen.

De rol van ZET

Strategie opzetten

Zet helpt lokale overheden en welzijnsorganisaties uit te werken hoe mobiliteitsconsulenten kunnen worden opgeleid en duurzaam ingezet in de gemeente. Daarbij hebben we aandacht voor het snel veranderende mobiliteitslandschap.

Opleiding

Zet verzorgt de opleiding van de consulenten, maar helpt ook vrijwilligers- of welzijnsorganisaties bij het zoeken en werven van enthousiaste vrijwilligers. Na de opleiding kunnen de mobiliteitsconsulenten zelfstandig aan de slag.

Borging

De kracht van de aanpak zit in de lokale borging. Met gemeente en lokale organisaties zorgen we ervoor dat de consulenten bekend én vindbaar zijn, en aansluiting vinden bij andere projecten en initiatieven.

Sociaal resultaat

Een Mobiliteitsconsulent is hét lokale aanspreekpunt, de vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over het openbaar vervoer en andere lokale vervoersmogelijkheden. De consulent maakt mensen mobiel in hun buurt.

Buschauffeur helpt dame in rolstoel