KOPLOPER POSITIEVE GEZONDHEID

De provincie Limburg gelooft in Positieve Gezondheid en investeert daar structureel in. Vanuit het programma Sociale Agenda 2025 is het scholingsplan Limburg Positief Gezond opgesteld met als doel zoveel mogelijk (toekomstige) Limburgse professionals op duurzame wijze te scholen in Positieve Gezondheid. Om dit te realiseren heeft de provincie Limburg subsidie vrijgemaakt en een facilitator van Zet aangesteld. Positieve Gezondheid is de gemeenschappelijke taal die leidt tot een paradigmaverandering in zorg, welzijn en samenleving. Limburg loopt hierin voorop op de rest van Nederland.  

SAMEN LEREN EN ONTWIKKELEN

Als facilitator heeft Zet de opdracht de scholing zo optimaal en duurzaam mogelijk te organiseren. In verkennende gesprekken met het werkveld hebben we allereerst de wensen en behoeften van het veld opgehaald. Ook begeleiden we co-creatiesessies met een denktank van mensen uit het gehele Limburgse werkveld, die meedenken in de aanpak van de scholing. Onze aanpak is gericht op samen leren en ontwikkelen. De focus ligt op het implementeren van de scholing: hoe gaan we nu echt anders werken? De inzet van intervisie en coaching staat centraal. We starten met een drietal pilotprojecten in verschillende sectoren en regio’s. 

Kijk voor meer informatie op limburgpositiefgezond.nl 

Website Limburgpositiefgezond

De rol van ZET

PROCESBEGELEIDING

Onze facilitator is de aanjager van het project, legt verbindingen, haalt wensen en verwachtingen op en is de linking pin tussen provincie en het professionele veld. Ook ontwikkelen we samen met een Limburgse denktank en de hogeschool de aanpak en organiseren we draagvlak en betrokkenheid in de gehele provincie.  

Sociaal resultaat

Het grote doel van de provincie Limburg is dat de gehele provincie het gedachtengoed van Positieve Gezondheid omarmt en doorleeft. Het scholingsplan is een belangrijk onderdeel om alle (toekomstige) professionals hiervoor op te leiden en in de praktijk te scholen en ondersteunen. 

Het is een mooi proces: juist door met zoveel organisaties en initiatieven te spreken, leggen we verbindingen en geven we op een vernieuwende manier vorm aan het leren in de praktijk. Het accent ligt echt op implementatie èn samen doen: dat is de enige manier om de beweging naar Positieve Gezondheid van de grond te tillen. 

Opdrachtgever en Projectpartners

Opdrachtgever

Provincie Limburg

Projectpartners

Actiecentrum Limburg Positief Gezond| Institute for Positive Health | Blauwe Zorg | Heerlen Stand-By | Hogescholen Zuyd en Fontys | MUMC+ | Vie Curi Medisch Centrum |Zorggroepen | Huisartsenpraktijken | Welzijnsorganisaties | Gemeenten | Jeugdzorg | Burgerkracht | Vele regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Noordelijke Maasvallei, De Gezondste Regio 2025 en Weert in Beweging.

Gerelateerd