LEREN VAN ELKAAR VOOR LANGER THUIS WONEN

Provincie Noord-Brabant is één van de negen Europese regio’s én leadpartner van het ITHACA-project. Leren van elkaars innovatiebeleid en er actief op reflecteren; dat is het doel van dit 5 jaar durende project. Het project is daarmee illustratief voor de lerende aanpak van de provincie Noord-Brabant. We richten ons op vernieuwende oplossingen voor het maatschappelijke vraagstuk langer thuis wonen. Zet maakt de vertaling naar Brabantse burgers, ondernemers en overheden.

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP ALS SLEUTEL

De transitie naar de participatiesamenleving vraag om meer (zelf)redzaamheid van ouderen en moet mensen stimuleren om langer thuis te blijven wonen. Een breed scala aan oplossingen is ontwikkeld en de kunst is nu om deze innovaties nog beter bij de doelgroep te laten landen. In onze visie zijn de betekeniseconomie en sociaal ondernemerschap de sleutel om dit probleem op te lossen. We zijn op zoek naar sociale, duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met een sluitend businessmodel. Maar let op: het maken van impact gaat in de betekeniseconomie voor op het maken van winst. Deze beweging omarmen, voeden en ondersteunen wij. Ook maken we ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar om te leren van elkaar.

OPBOUWEN EN DOORPAKKEN

In samenwerking met Zorgbelang Brabant en provincie Noord-Brabant bouwen wij voort op het brede netwerk dat we in het verleden hebben opgebouwd rondom smart health en langer thuis wonen. We versterken dit netwerk zodat het kan bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van de betekeniseconomie. We brengen het netwerk samen en zorgen dat de leden elkaar kennen. We brengen de wensen en behoeften van sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers in kaart en achterhalen wat nodig is om de ontwikkeling van de betekeniseconomie een push te geven.

 

Samenwerkingspartners:

  • Sociaal ondernemers op gebied van langer thuis wonen
  • Zorgbelang Brabant
  • Brabant DC
  • Provincie Noord-Brabant
  • Organisaties op het gebied van onderwijs en onderzoek
  • Gemeenten

Project- en samenwerkingspartners

zorgbelang
provincie noord brabant
ITHACA
EU_FLAG

De rol van ZET

Projectleiding

Zet is projectleider om de betekeniseconomie op gebied van langer thuis wonen in Brabant een push te geven.

Communityvorming

We bouwen aan een offline en online community waar geïnteresseerden elkaar vinden. Hiervoor voeren we intensief gesprekken met sociaal ondernemers en initiatiefnemers.

Delen van kennis en inspiratie

We voeden de community met workshops of interactieve bijeenkomsten en maken blogs, vlogs en whitepapers. Ook wisselen we succesvolle werkwijzen uit met andere Europese regio’s.

Sociaal resultaat

Sociale en technologische innovaties komen samen en verbinden met elkaar. Door de inzet op sociaal ondernemerschap en de betekeniseconomie zijn mensen op termijn in staat langer gezond en verantwoord thuis te kunnen blijven.

Gerelateerd