LOKALE INCLUSIE STAAT OP DE AGENDA

Niemand mag worden uitgesloten op basis van zijn of haar handicap, beperking of chronische ziekte. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking komt de inclusieve samenleving een stap dichterbij. Gemeenten krijgen de opdracht om een Lokale Inclusie Agenda te maken: een plan van aanpak over hoe zij gaan werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Belangrijk hierbij is dat zij dit samen met ervaringsdeskundigen uit hun eigen gemeente doen. Het belangrijkste uitgangspunt uit het VN-verdrag luidt niet voor niets: “Nothing about us without us”.

Wil je weten hoe jouw gemeente ervoor staat?

INZETTEN OP BEWUSTWORDING EN WEDERZIJDS BEGRIP

Een inclusieve samenleving maak je met elkaar. Daarvoor is draagvlak nodig binnen het gemeentehuis en daarbuiten. Wij maken burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en beleidsmedewerkers bewust van het belang van een inclusieve samenleving. Daarvoor zetten we creatieve methodieken in en –ook hier weer- ervaringsdeskundigen. 

Wij halen ervaringen op uit de praktijk en brengen partijen bij elkaar om samen na te denken over mogelijke oplossingen. Redelijkheid en billijkheid, een van de uitgangspunten van het VN-verdrag, verliezen we hierbij zeker niet uit het oog. We gaan met elkaar in gesprek, zetten (soms tegenstrijdige) belangen naast elkaar, creëren wederzijds begrip en zoeken naar oplossingen die voor alle partijen passend zijn.

PRIORITEITEN EN PLAN VAN AANPAK

Met ervaringsdeskundigen gaan we in gesprek over hoe zij meedoen in hun gemeente ervaren. Komen hun ervaringen overeen met de uitkomsten uit de quickscan, of is de praktijk toch weerbarstiger dan het beleid op papier? Samen geven we prioriteit aan de knelpunten waar als eerste een oplossing voor moet komen. We denken na over oplossingsrichtingen en vragen deelnemers welke bijdrage zij hier zelf aan kunnen geven. Deze input verwerken we samen met in een plan van aanpak: de lokale inclusie agenda.

VERSCHILLEN EN VERSCHUIVINGEN

Met verschillende gemeenten binnen en buiten Brabant werken we aan een inclusieve  samenleving. De insteek wisselt: de ene gemeente wil eerst ervaringen ophalen bij mensen met een beperking en de andere kiest ervoor om eerst haar eigen beleid onder de loep te nemen met behulp van onze quickscan Inclusief Beleid. Welke aanpak een gemeente ook kiest, we betrekken altijd ervaringsdeskundigen in het proces. Opvallend  is dat zij een aantal jaar geleden fysieke toegankelijkheid als belangrijkste knelpunt zagen. Nu worden thema’s als arbeid en onderwijs steeds vaker als zodanig benoemd.

Strategische partners

Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Gemeente Huizen
Gemeente Drimmelen
gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Meierijstad
Gemeente Breda
Logo Dedicon
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Gorinchem
Gemeente Vught
Gemeente Stein
Gemeente Etten-leur
Gemeente Hulst

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Inventarisatie en advies

Onze Quickscan Inclusie laat zien in hoeverre het gemeentebeleid voldoet aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. We rapporteren de sterke punten en aanbevelingen voor verbetering van het beleid. Daarnaast hebben we bouwkundige experts in huis om de toegankelijkheid van publieke gebouwen, maatschappelijk vastgoed en/of de openbare ruimte in kaart te brengen, te adviseren over optimalisatie en indien gewenst een kostenraming te verstrekken.

Procesbegeleiding

Wij brengen en houden partijen bij elkaar om samen te komen tot een lokale inclusie agenda. Voor het creëren van bewustwording en betrokkenheid brengen we creatieve methodieken mee.

Implementatie

We ondersteunen gemeentelijke organisaties bij het uitvoeren van de lokale inclusie agenda. Hierbij kun je denken aan de volgende aspecten:

  • Training sociale toegankelijkheid / bejegening
  • Ondersteunen van themaspecifieke werkgroepen
  • Bouwkundige inventarisatie / advies
  • Bewustwordingsacties

Wil je weten hoe jouw gemeente ervoor staat?

Gerelateerd