VN-VERDRAG

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is weliswaar vier jaar oud, maar nog veel te weinig bekend. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het lokale gehandicaptenplatform een subsidie verstrekt voor drie jaar. Met dit geld uit het Maatschappelijk Impact Fonds (MIF) moet het VN-verdrag beter onder de aandacht worden gebracht van ALLE inwoners van de provinciehoofdstad. Het doel van het project ‘Iedereen telt mee in Den Bosch’ is tweeledig, aandacht vestigen op het verdrag en tevens veel acties op touw zetten om Den Bosch toegankelijker en inclusiever te maken.

Aanpak

Op basis van een jaarplanning organiseren we activiteiten voor de eigen achterban van het platform en met name voor inwoners die nog niet op de hoogte zijn van de rechten van mensen met een beperking. We benutten themadagen en themaweken om aandacht te vestigen op het project en vooral ook te zorgen dat beleidsmakers aanhaken, zowel binnen de gemeente als bij andere organisaties. Het Gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch werkt al bijna veertig jaar op zeer creatieve wijze aan het versterken van de toegankelijkheid, altijd in nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundigen. Die creativiteit komt ten tijde van corona bij uitstek van pas. Zo wordt gewerkt aan een serie films waarin de vrijwilligers enerzijds acteren en anderzijds hun oplossingen aanreiken die ze gevonden hebben om digitaal toch mee te kunnen doen. 

Iedereen telt mee in Den Bosch logo
Logo radar anti discriminatie
Logo huis 73
Logo Studio Pakt
Logo gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch
Logo gemeente 's-Hertogenbosch
Logo Zet

De rol van ZET

Projectleiding

Zet fungeert als projectleider voor het project Iedereen telt mee in 's-Hertogenbosch. Samen met de coördinator van het gehandicaptenplatform hebben we een prioriteitenlijst opgesteld. Veel acties en evenementen zijn slim gekoppeld aan thema’s die in het VN-verdrag benoemd staan.

Sociaal resultaat

Meer mensen zijn op de hoogte van het VN-verdrag en de gemeente gaat er structureel aandacht aan schenken in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. Ook heeft het project meegewerkt aan het vormgeven van een coalitie met veel andere lokale en zelfs landelijke partners. Dit heeft de slagkracht van het project vergroot. Het platform heeft van de gemeente groen licht gekregen om structureel werk maken van het VN-verdrag in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. 

Toegankelijkheid in beeld visual

Gerelateerd