Groen doet goed

Ver hoef je daar niet voor te gaan: het groen in je eigen buurt, wijk of dorp heeft al veel te bieden. Groen heeft een positief effect op het gevoel van welbevinden en gezondheid, en ‘iets doen met groen’ biedt bovendien mogelijkheden om mee te blijven doen in de samenleving. Groen in de buurt kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers en draagt zo bij aan een dementievriendelijke gemeenschap. Het project ‘Groen in de buurt’ legt de focus op groen en ‘groene activiteiten’ rondom dorps- of buurthuizen, de ontmoetingsplekken bij uitstek in eigen dorp, wijk of buurt. Denk aan het samen bijhouden van een moestuin, siertuin of plantsoen. Kortom: het beleven van groen in de eigen omgeving.

Werken aan ‘Positieve gezondheid’

We zoeken naar nieuwe manieren om de eigen omgeving te beleven en naar nieuwe manieren om groepen met elkaar in contact te brengen. Het gebruik van groen is een mooie manier om dit te doen. We verkennen en concretiseren de vele mogelijkheden om in de eigen omgeving groene projecten op te zetten. In dit project wordt uitgegaan van het concept Positieve gezondheid (van Machteld Huber), waarbij gezondheid wordt opgevat als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Leren van pilots

We inventariseren het gebruik van groen bij Brabantse buurthuizen. Daarnaast voeren we twee pilots uit bij buurthuizen in Helvoirt en Heeswijk-Dinther. We gaan hierbij uit van een lerende aanpak, zowel binnen als tussen de pilotprojecten. De pilots inspireren andere buurthuizen hiermee te experimenteren en bieden inzicht in de ‘do’s en don’ts’ van succesvolle groenprojecten in de buurt. De combinatie tussen de inventarisatie en de pilots biedt aanknopingspunten om het gebruik van groen rondom buurthuizen uit te rollen over heel Brabant.

Project- en samenwerkingspartners

PGraad
Briz
't heft
NAHF
VKK
Provincie Noord-Brabant
HAS
AVANS

De rol van ZET

Inventarisatie groen bij gemeenschapshuizen

Zet inventariseert de aanwezigheid van groen rondom buurthuizen in Brabant, zoekt naar mogelijkheden en belemmeringen, brengt deze in beeld en inspireert.

Publicatie inspiratiegids

Een bron van inspiratie voor buurthuizen die ook een groen aanbod willen creëren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met concrete do’s en don’ts.

Publicatie Groen in de Buurt

Sociaal resultaat

Groen en een ‘groene dagbesteding’ in de buurt of wijk vergroot de mogelijkheid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om te blijven participeren, eigen regie te voeren en hun netwerken uit te breiden. We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met dementie, mantelzorgers en andere bezoekers van de buurthuizen. Zo vergroten we individuele en sociale hulpbronnen en wordt het makkelijker om langer thuis te blijven wonen.

Gerelateerd