BASIS VOOR LANGER THUIS WONEN

Binnen het programma Dementievriendelijk Brabant dat wij uitvoeren in opdracht van de provincie Noord-Brabant werken we structureel aan het oprichten en versterken van lokale dementievriendelijke netwerken om een dementievriendelijke samenleving te realiseren. Zo creëren de condities die het mogelijk maken dat mensen met dementie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onze ervaring van de afgelopen vijf jaar, waarbij we bijna zestig lokale gemeenschappen ondersteund hebben, nemen we hierin mee. 

ELK LOKAAL NETWERK EEN EIGEN AANPAK

Omdat de beginsituatie in elke gemeente weer anders is en ook de samenstelling van het netwerk kan verschillen is onze aanpak op maatwerk gebaseerd. We hebben ervaren dat het essentieel is om een lokaal DVG-netwerk te vormen. Dit netwerk kent een gezamenlijk doel en iedereen heeft zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Door samen te werken motiveer, stimuleer en enthousiasmeer je elkaar en kom je tot actie. Zet is aanjager van de lokale aanpak, we denken mee over een actieplan, delen tools en instrumenten uit andere DVG-netwerken en brengen de impact van de acties in beeld. 

SAMEN EEN BLIJVENDE BEWEGING OPZETTEN

We richten ons samen met lokale partijen op het op gang brengen van een blijvende beweging, met als kernthema’s het doorbreken van taboes, sociale uitsluiting en mobilisatie van de gehele gemeenschap. Belangrijk hierbij is dat dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties, die ieder weer zelf een breed netwerk hebben. We vormen een lokale initiatiefgroep, waarvan de deelnemende partijen variëren afhankelijk van de lokale situatie.

De rol van ZET

Inventarisatie

Verkennen van de beginsituatie en de interesse en bereidheid bij potentiële netwerkpartners.

Procesbegeleiding

De aanjager van Zet is sparringpartner voor de initiatiefgroep. Samen werken we aan een activiteitenplan en bepalen we ieders rol en inzet. Hierbij betrekken we de beproefde aanpak, methodes en ervaringen uit andere gemeenten.

IN 10 STAPPEN NAAR EEN DVG

Delen van kennis en inspiratie

Vanuit het programma Dementievriendelijk Brabant verrichten we onderzoek, organiseren we bijeenkomsten en delen we goede voorbeelden en formats, onder andere op www.dementievriendelijk.nl

NAAR DEMENTIEVRIENDELIJK.NL

Impactmonitoring

Met een zelf ontwikkelde methode brengen we op handzame wijze de maatschappelijke impact in beeld. Naast feitelijke opbrengsten inventariseren we hoe belanghebbenden de impact waarderen. Het geheel vangen we in een beknopte rapportage over de meerwaarde van het project.

SOCIAAL RESULTAAT

Door samen te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap, maken we het mogelijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers langer en gelukkiger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Door al doende te leren, weten we welke aanpakken succesvol zijn. Met die ervaringen kunnen andere lokale gemeenschappen hun voordeel doen.