NATUUR VOOR IEDEREEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022
Brabant: Uitnodigend Groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken. Als adviseur toegankelijkheid nemen we deel aan het provinciale campagneteam Toegankelijke Natuur. Ook werken we aan het realiseren van toegankelijke ‘ommetjes’ bij Brabantse Natuurpoorten om de nabijgelegen natuur te ontsluiten voor alle bezoekers, ongeacht beperkingen.

VAN SCHOUW TOT TOEGANKELIJK OMMETJE

Bij een aantal Brabantse Natuurpoorten zijn werkgroepen opgericht om te komen tot een toegankelijk ommetje: een integraal toegankelijk pad of een route waar mensen met en zonder beperking gebruik van kunnen maken. Als expertisepartner in de werkgroepen hebben wij een buitenschouw uitgevoerd van nabije natuur. We brengen in kaart hoe het is gesteld met de fysieke toegankelijkheid en wat er voor nodig is om er een pad voor iedereen van te maken. Samen met belangenorganisaties zorgen we zo dat de natuur voor iedereen toegankelijk wordt.

De komende jaren adviseren we ook de overige Brabantse Natuurpoorten bij de realisatie van een toegankelijk ommetje. Daarnaast blijven wij een vaste samenwerkingspartner voor het provinciale campagneteam Toegankelijke Natuur.

Samenwerkingspartners:

  • Ondernemer Brabantse Natuurpoorten
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente
  • Lokale belangenorganisatie mensen met een beperking
  • Expertisecentrum Groen & Handicap
  • Speeltuinbende
  • Terreinbeheerder (SBB, Brabants Landschap, Natuurmonumenten)
  • IVN

 

Project- en samenwerkingspartners

Provincie Noord-Brabant
speeltuinbende
SBB
IVN

De rol van ZET

Inventarisatie en advies

We voeren buitenschouwen uit bij Brabantse Natuurpoorten en adviseren en begeleiden verschillende partijen als toegankelijkheidsexpert bij de totstandkoming van natuur(beleving) voor iedereen.

Bewustwording en kennisdeling

Voor beleidsmakers, ondernemers en belangenorganisaties organiseerden we de kennisbijeenkomst Brabant Natuurlijk Toegankelijk.

Sociaal resultaat

Rond de betreffende Natuurpoorten zijn betrokkenen zich beter bewust van het belang van inclusieve natuur. Onder stakeholders en de lokale gemeenschap hebben we een breed draagvlak gecreëerd voor natuur(beleving) voor iedereen.

gerelateerd