OMDAT HET MOET, OMDAT HET KAN, OMDAT HET LOONT

We zijn de vrijblijvendheid voorbij. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dit betekent dat we er als samenleving voor moeten zorgen dat mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen. Dat klinkt ingrijpend en dat is het ook. Het goede nieuws: met goede wil en relatief kleine ingrepen kun je al belangrijke verbeteringen realiseren. Zeker wanneer ondernemers de handen ineen slaan. Bovendien is investeren in toegankelijkheid een lonende zaak, omdat je er een grote, groeiende groep mensen mee bereikt.

TOEGANG TOT EEN GROEIENDE DOELGROEP

Nederland telt minimaal 2,3 miljoen mensen met een beperking. Dat zijn mensen, die ondanks hun bril of gehoorapparaat moeite hebben met horen en zien, mensen met een verstandelijke of psychische beperking en mensen die slecht ter been zijn. Tweederde daarvan behoort tot de groeiende groep senioren. Dat zijn mensen met tijd en over het algemeen ook geld, want ouderen vormen de meest kapitaalkrachtige leeftijdscategorie. Deze mensen willen winkelen, recreëren en zoeken vertier. Samen met hun ‘onbeperkt’ gezelschap selecteren ze daar hun bestemmingen op. Een kans voor ondernemers, want de vraag naar toegankelijke voorzieningen ligt 28% hoger dan het huidige aanbod.

TOEGANKELIJKHEID IS EEN VORM VAN GASTVRIJHEID

Bij toegankelijkheid denk je al gauw aan invalidentoiletten en rijplaten. Maar het gaat ook om markeringen voor slechtzienden, de hoogte van de balie, een bak water voor de hulphond of een ringleiding voor slechthorenden in het theater. Vaak zijn het niet eens de fysieke ingrepen die het verschil maken, maar de bejegening. Personeel dat even de tijd neemt, dat luistert naar je wensen en daar adequaat op inspeelt. Iemand verwijzen naar het toegankelijk toilet bij de buren is óók een oplossing. Uiteindelijk is het een kwestie van gastvrijheid, van maatwerk en kwaliteit. En dat is wat iedere klant wil.

INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID: DE 3-SLAG VAN ZET

Vanuit onze visie op toegankelijkheid werken we altijd aan fysieke aanpassingen én het verbeteren van de bejegening en informatievoorziening. Zo maken samen met ondernemers- en brancheverenigingen, toeristische koepels, bureaus voor citymarketing en vaak ook gemeenten belangrijke stappen op het gebied van integrale toegankelijkheid.

 

Fysieke toegankelijkheid
In de toegankelijkheidschecks die wij uitvoeren, staat altijd het perspectief van de bezoeker centraal. Kan ik het gebouw bereiken? Kan ik binnen komen? Kan ik er gebruik van maken? Kan ik bij calamiteiten veilig weer naar buiten? Vaak is met een kleine investering al een groot rendement te behalen. Zeker wanneer de opdrachtgever de eisen van fysieke toegankelijkheid vanaf het begin meeneemt in zijn (ver)bouwplannen.

Sociale toegankelijkheid
Een gebouw kan nog zo toegankelijk zijn, je moet je als gast met een beperking ook welkom vóelen. Daar kunnen we in Nederland nog wel wat stappen in maken. In onze ogen is dat vooral een kwestie van handelingsverlegenheid. Mensen weten vaak gewoon niet hoe zij iemand met een beperking goed tegemoet kunnen treden. De training die wij daarvoor hebben ontwikkeld, heet niet voor niets Welkome Gasten. Wanneer de bejegening op orde is, blijken gasten met een beperking veel minder problemen te hebben met het ontbreken van fysieke voorzieningen. Een belangrijke eye-opener voor ondernemers.

Informatie over toegankelijkheid
De toegankelijkheidsvoorzieningen die je treft als ondernemer, moeten duidelijk zijn voor potentiële bezoekers, zodat deze je aangepaste aanbod ook kunnen vinden. Zet adviseert daarin en heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant hiervoor een website ontwikkeld. Op gewoonweg.nlkun je goed zien waar je welkom bent, om te beginnen in Brabant.

 

 

DESIGN FOR ALL

In Spanje of Italië is het heel gewoon dat er maar één toilet is voor alle gasten. Maar dat is dan wel een toegankelijk toilet. Die ruimte kunt je ook multifunctioneel maken. Zet er een klaptafel in en je kunt een plek aanbieden om de baby te verschonen. In goed Nederlands: design for all. Wij geloven sterk in dat principe. Vermijd waar het kan specifieke oplossingen voor aparte groepen. Maak het gewoon aantrekkelijk en gemakkelijk voor iedereen.

REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID

Het Besluit Algemene Toegankelijkheid spreekt over geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, tenzij dat een onevenredige belasting vormt voor de betrokken partij. In de volksmond heet dit het redelijkheid- en billijkheidbeginsel. Sommigen vinden dit te vrijblijvend. Wij denken dat je in positieve dialoog de meeste vooruitgang realiseert. Zo bewijst ook het platform Breda voor Iedereen. In Breda lossen ondernemers, gemeente en ervaringsdeskundigen het samen op, vanuit wederzijds begrip. Ze werken veel aan bewustwording en pakken eerst aan wat eenvoudig te realiseren is. Met als gevolg dat ondernemers nu zelf met initiatieven komen en dat de gemeente en andere organisaties toegankelijkheid steeds vaker meenemen in hun beleidsplannen. En dan wordt het effect structureel (zie ook het artikel Toegankelijkheid als trekpleister in ons jaarmagazine 2017).

ARRANGEMENTSDENKEN EN ZORGTOERISME

Met name in Brabant hebben we al veel bedrijven en sociale en culturele organisaties geholpen hun fysieke toegankelijkheid te verbeteren. Ook trainden we duizenden medewerkers in gastvrije bejegening. Door lokaal of regionaal zaken in kaart te brengen maken we samen met ondernemers toegankelijke arrangementen mogelijk. Ook hebben we samen met zorgaanbieders en regulier accommodaties verblijf met zorg gearrangeerd, zodat mensen die normaal zorg aan huis krijgen er ook eens op uit kunnen.

Strategische partners

logo provincie Noord-Brabant
logo nhtv Breda
anwb _logo
logo de speeltuinbende
visit brabant logo
logo enat
logo_gemeente_tilburg
stichting kempengoed
breda voor iedereen
toegankelijk vechtdal
zorgeloos vechtdal
SBB

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Bewustwording en voorlichting

We verzorgen bijeenkomsten en workshops om ondernemers bewust te maken van het belang van toegankelijkheid en de kansen die integrale toegankelijkheid met zich meebrengt. Ook informeren we over de consequenties van het Besluit Toegankelijkheid en het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Inventarisatie en advies

We hebben specialisten in huis met bouwkundige expertise die gebouwen schouwen en ondernemers adviseren over vereiste aanpassingen en de kosten daarvan. Zij toetsen ook (ver)bouwplannen op toegankelijkheid.

Wil jij weten hoe je eenvoudig stappen kan maken in toegankelijkheid? Wij hebben een top 10 samengesteld.

Stuur mij de top 10

Trainingen sociale toegankelijkheid

Samen met ervaringsdeskundigen trainen wij medewerkers in de gastvrije bejegening van mensen met een beperking. Bewustworden door zelf ervaren is een vast onderdeel van onze trainingen zoals Welkome Gasten en Gastvrij Vervoer.

Projectmanagement

Wij ondersteunen (groepen) ondernemers en zorgaanbieders bij het uitwerken en implementeren van plannen rond integrale toegankelijkheid en zorgtoerisme.

Gerelateerd