400.000 MANTELZORGERS OVERBELAST

Eén op de zes werknemers verleent naast een betaalde baan intensieve en langdurige zorg aan een partner, ouder, kind, ander familielid of bekende. Dat zijn 750.000 medewerkers! Met de huidige vergrijzing en terugtrekkende overheid zal dit aantal in de toekomst fors toenemen. Deze mantelzorgers zorgen gemiddeld ruim acht uur per week voor hun naaste. 400.000 mantelzorgers voelen zich overbelast.

Vanuit het besef dat een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk is, zetten werkgevers gelukkig steeds vaker in op duurzame inzetbaarheid van werknemers. De werkende mantelzorger is echter vaak nog vrij onzichtbaar. Hij (en nog vaker zij) heeft veel ballen hoog te houden en durft zijn zorgen niet snel te bespreken op de werkvloer; uit angst voor onbegrip of verlies van baan. Daardoor is de kans groot dat de mantelzorger uiteindelijk zelf in de ziektewet terecht komt; een burn-out, uitval, werkloosheid en bijstand liggen op de loer. Zet vindt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Ook de mantelzorger. Omdat behoud van betaalde arbeid bijdraagt aan de persoonlijke veerkracht van betrokkenen én de volhoudbaarheid van zorgtaken thuis. Wij hebben voor bedrijven en maatschappelijke organisaties een programma ontwikkeld om te komen tot een mantelzorgvriendelijk personeelbeleid. Dat begint met het bespreekbaar maken van het taboe. 

VAN BESPREEKBAAR NAAR BEHEERSBAAR

Sommige werkgevers zijn bang voor hoge kosten en gedoe wanneer mantelzorg een issue wordt op de werkvloer. Dat is jammer want het omgekeerde is het geval. Als je het bespreekbaar maakt en samen kijkt naar de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren levert het je als werkgever juist veel op. Om te beginnen een opgeluchte werknemer omdat deze zijn zorgen kan delen. Er wordt geluisterd naar zijn verhaal en door management en collega’s meegedacht in oplossingsrichtingen. Dat leidt tot beperking of zelfs afname van ziekteverzuim, maar ook tot een toename van loyaliteit, productiviteit en teamspirit. En tot behoud van waardevolle krachten. Samen met de werkgever maken we de investering zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Als bonus levert het ook nog eens een goed imago op. Wie wil er nu niet voor zo’n werkgever werken..? Niet onbelangrijk gezien de toenemende druk op de arbeidsmarkt.

Strategische partners

Logo Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ)
Logo Dementievriendelijk (vergeet mij niet)
Logo Zet, schakel naar sociaal resultaat
Logo ITHACA (Interreg Europe)
Logo PGraad (Zorgvernieuwing Psychogeriatrie)
Logo provincie Noord-Brabant

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Inventarisatie en advies

De eerste stap op weg naar bewustwording en diagnose. We doen een nulmeting, analyseren de uitkomst en geven advies. Check hoe mantelzorg leeft binnen jouw organisatie.

Training

Als de ‘sense of urgency’ duidelijk organiseren we voor managers en teamleiders een training gespreksvaardigheden.

Procesbegeleiding

Managers voeren gesprekssessies met medewerkers om mantelzorgdruk bespreekbaar te maken. Zet begeleidt het proces. 

Evaluatie en borging

Na ongeveer een half jaar organiseren we intervisiesessies met zowel leidinggevenden als werknemers, evalueren we samen het effect van het traject en bespreken we hoe we de aanpak kunnen borgen.

Gerelateerd