INCLUSIEVE GEMEENTE

Veel gemeenten werken momenteel aan het formuleren en realiseren van een lokale inclusie agenda. Zet begeleidt het hele proces, van de inventarisatie tot en met de implementatie. Met eigen methodieken om te werken aan bewustwording, focus en motivatie bij ambtenaren en andere stakeholders.

KERNEN/WIJKEN MET TOEKOMST

Overal wonen mensen met kennis en kunde die ze met liefde willen inzetten voor hun dorp of buurtschap. Waar we die krachten bundelen voor een gezamenlijke stip op de horizon groeien kernen met toekomst. 

Dementievriendelijk Brabant

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Zet versnelt en ondersteunt die beweging. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, gaan samen met partners nieuwe experimenten aan en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Mobiliteit is meedoen

Met de transities in het sociale domein doen we een groter beroep op eigen kracht en verantwoordelijkheid. De beschikbaarheid van vervoer is hierbij een voorwaarde om mee te kunnen doen, maar niet vanzelfsprekend voor iedereen. 

TOEGANKELIJK ONDERNEMEN

Samen met ondernemers- en brancheverenigingen, gemeenten en bureaus voor toerisme en citymarketing werkt Zet aan integrale toegankelijkheid. Omdat het moet, omdat het kan, omdat het loont!  

SOCIALE VEERKRACHT

Als uitvoeringspartner van de provincie Noord-Brabant werken wij aan het versterken en benutten van de sociale veerkracht in Brabant. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in een lerende aanpak. 

Mantelzorg en Werk

Eén op de zes werknemers is in zijn vrije tijd ook mantelzorger. Ruim de helft van hen voelt zich overbelast. Door dit probleem bespreekbaar te maken, houden we werk en mantelzorg in balans.