Wouter Schelvis

senior adviseur toegankelijkheid / projectleider

Mijn missie is om de wereld wat toegankelijker te maken. Daar maak ik sinds begin jaren tachtig werk van. Nog steeds zijn er (te) veel letterlijke en figuurlijke drempels om iedereen mee te laten doen. Samen met mijn al even gemotiveerde collega’s werk ik aan praktische oplossingen om ook deze laatste hindernissen weg te nemen. Mijn focus ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid binnen de vrijetijdsector (sport, toerisme, natuur en cultuur). Ook heb ik veel ervaring met het beter toegankelijk maken van het (openbaar) vervoer. De meeste voldoening haal ik uit samenwerking met andere partijen om gezamenlijk een structurele verbetering tot stand te brengen. Hierin ben ik als netwerker en expert volledig op mijn plek. Een gemeente als Breda laat mooi zien wat je kunt bereiken op het thema inclusie en toegankelijkheid, door met alle partijen (ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties) nauw samen te werken aan alle aspecten van toegankelijkheid en gastvrijheid.

Als schrijver heb ik onder andere meegewerkt aan vier trendboeken van Zet:

  • Toegankelijk voor Iedereen
  • All Inclusive
  • Iedereen in beweging
  • Lokale inclusie, van agenda tot impact

Ook was ik redactielid van Museum Open U, een uitgave over toegankelijke cultuur.