Sophie Lauwers MSc

senior adviseur / procesbegeleider

Vanuit nieuwsgierige verwondering probeer ik vraagstukken vooruit te helpen. Dat doe ik met een verbindende houding en oog voor de diversiteit aan standpunten die rondom een vraagstuk leven. Daarbij combineer ik mijn analytische denkkracht met een resultaatgerichte mentaliteit. Ik werk graag samen; met collega’s, met de opdrachtgever en natuurlijk met de mensen waar het over gaat! Mijn ultieme drijfveer is bijdragen aan een mooiere en meer rechtvaardige samenleving.

Na mijn studie politicologie ben ik een paar jaar verbonden geweest aan de universiteit, als onderzoeker en docent. Vervolgens heb ik in diverse rollen voor gemeenten gewerkt, onder andere op het gebied van regionale samenwerking, sociaal domein en overheidsparticipatie. De som van die kennis en ervaring zet ik met name in binnen ons programma sociale veerkracht. Daarbij schakel ik graag tussen groot denken en klein doen. Het bewaken van de menselijke maat is meer dan ooit cruciaal om te komen tot bruikbare, toegankelijke en duurzame oplossingen voor de sociale vraagstukken van deze tijd.