Nick de Laat MA

adviseur / projectleider

Ik ben erg geïnteresseerd in het samenspel tussen overheid, markt en actief burgerschap. Juist in de huidige tijd zie je dat taken en verantwoordelijkheden steeds meer aan elkaar raken: van ondernemers verwachten we maatschappelijke betrokkenheid, van burgers een actieve ondernemende houding en de overheid zoekt naar haar rol in dat krachtenveld. Het werken aan een goed samenspel rondom een maatschappelijk vraagstuk is kenmerkend voor de opdrachten van Zet.

Wat ik uitdagend vind aan maatschappelijke vraagstukken, is dat je te maken krijgt met verschillende stakeholders en uiteenlopende belangen en standpunten. Ik vind het belangrijk dat mensen zich kunnen verplaatsen in het perspectief van een ander. Als je accepteert dat je afwijkende belangen mag uitspreken, maar elkaar nodig hebt om een vraagstuk aan te pakken, leidt dat tot verrassende samenwerkingen, oplossingen en resultaten.

Als adviseur van Zet speel je soms een bescheiden, maar beslissende rol om het samenspel mogelijk te maken. Vanuit een neutrale positie kunnen we organiseren, prikkelen, stimuleren, reflecteren en (on)gevraagd adviseren. De meeste voldoening geeft het mij wanneer ik als adviseur wordt ingehaald door opdrachtgevers die het zelf kunnen. De beste adviseur is een adviseur die zichzelf overbodig maakt.