Nick de Laat MA

adviseur / projectleider

Ik ben erg geïnteresseerd in het samenspel tussen overheid, markt en actief burgerschap. Juist in deze tijd zie je dat taken en verantwoordelijkheden steeds meer aan elkaar raken: van ondernemers verwachten we maatschappelijke betrokkenheid, van burgers een actieve houding en de overheid mag niet teveel sturen, maar moet vooral aanvullend zijn. Dit samenspel komt in diverse projecten tot uiting. Met name op het gebied van Sociale Veerkracht, leefbaarheid en mobiliteit heb ik gezien hoe betrokkenen samenwerken om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan. Projecten waarbij het de betrokken mensen niet gaat om de organisatie die zij vertegenwoordigden, maar om het gezamenlijk doel dat ze nastreven.

Wat me van al die projecten het meest is bijgebleven? Op voorhand lijken oplossingen voor complexe vraagstukken schier onmogelijk en zijn er altijd genoeg belemmeringen op te noemen om niet te starten. Maar het verschil wordt gemaakt door hen die juist wel starten. En als je een goed initiatief hebt, doen andere mensen uiteindelijk vanzelf mee.

Als adviseur van Zet speel je op de achtergrond soms een bescheiden, maar beslissende rol om initiatiefnemers een impuls te geven. Om ze een zetje te geven in de juiste richting, of te koppelen aan de benodigde ondersteuning. Maar de meeste voldoening krijgt een adviseur als hij links en rechts door initiatiefnemers wordt ingehaald die het zelf kunnen. De beste adviseur is een adviseur die zichzelf overbodig maakt.

Projectleider Stérk.Brabant en co-auteur van Op weg naar contact.