Nathalie Baas Drs.

Communitymanager Stérk.Babant / senior adviseur Mantelzorg

Om sociaal maatschappelijke burgerinitiatieven en sociaal ondernemers in hun opgave te laten groeien en bloeien, zijn naast ondernemersvaardigheden, zichtbaarheid en doorzettingsvermogen, ook de juiste verbindingen nodig. Door goed te luisteren naar hun vragen en behoeften én te weten wat er speelt in de samenleving, breng ik de juiste mensen en kennis bij elkaar en kan de volgende stap gezet worden. Samen werken we aan een mooier en beter Brabant. 

Daarnaast sta ik voor een samenleving die mensen met een zorg-, ondersteunings- of hulpvraag in staat stelt zo zelfstandig, prettig en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Daarvoor wil ik helpen de randvoorwaarden te creëren. In het bijzonder loop ik warm voor jonge mantelzorgers. Je ziet vaak dat deze jongeren zichzelf wegcijferen en daardoor over hun grenzen gaan, omdat zorgen voor je naaste nu eenmaal iets is wat je vanzelfsprekend doet. De samenleving bevestigt dat en moedigt het aan. Dat baart me zorgen, temeer daar overheid en zorg zich terugtrekken. Ik vind dat we als samenleving, als buur, vriend, familie, collega of werkgever, niet alleen oog moeten hebben voor de patiënt, maar even goed voor de mantelzorger. Dat begint met een simpele vraag: “Hoe gaat het met je; wat heb je nodig?"