Marjolein Duif

senior adviseur participatie / procesbegeleider

Ik zet mij in voor een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. Participatie is wat mij drijft. Dat begrip heeft voor mij twee kanten: hoe kunnen inwoners beleid mee vormgeven en uitvoeren en hoe kunnen zij zelf het heft in handen nemen; zaken oppakken en organiseren. Binnen dat spectrum houd ik me bezig met drie vraagstukken:
Wat voor type democratie hebben we nodig, nu de burger zelf aan zet is en zelf maatschappelijke issues oppakt en organiseert?
Op welke manier kun je kwetsbare burgers betrekken?
Wat voor overheid hoort hierbij, welke rollen, welke attitude?

Dagelijks ben ik actief binnen het programma Dementievriendelijk Brabant, waarvoor ik lokale coalities mee aanjaag. In het kader van ons programma sociale veerkracht ondersteun ik burgerinitiatieven bij strategie, groei en aanpak binnen de fuserende gemeente Altena. Samen met hen steek ik in op het vinden van nieuwe rollen en attitudes richting actieve inwoners. We werken hier aan een roadmap, die richting geeft aan het oefenen van nieuwe vormen van democratie. Als vaste ondersteuner van ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen in Brabant, ben ik sparring partner van het bestuur. Gezamenlijk zetten we de strategie uit en ondersteunen we de aangesloten gemeenschapshuizen bij visievorming, omgevingsparticipatie en de invulling van hun activiteitenplan.