Mariken Bollen Ir.

senior adviseur / procesbegeleider

Alleen door elkaar te begrijpen kunnen we tot veranderingen komen. In dat spanningsveld zit mijn kracht. Ik vind het een uitdaging om de leefwereld van mensen en de systeemwereld van de overheid bij elkaar te brengen. Door middel van creativiteit, een open houding en nieuwsgierigheid ontstaat er dan samenwerking. Mijn analytische blik maakt dat ik snel overzie waar vraagstukken in elkaar grijpen en welke knoppen belangrijk zijn om vooruit te komen.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring met werken binnen of samen met de overheid. Ik heb een fascinatie voor het snijvlak waar ruimtelijk fysieke vraagstukken en sociaal maatschappelijke opgaven samen komen. Het inzicht dat de wereld niet uit hokjes bestaat levert begrip, creativiteit en een gedragen oplossing. Ik heb een achtergrond als programma- en projectmanager, docent en multidisciplinair coach en combineer deze om partijen met elkaar te verbinden om vervolgens samen in de praktijk te leren.