Marije Baars Msc

social designer

Binnen mijn studie Industrial Design heb ik mijn passie voor social design ontdekt. Het geeft mij energie om mensen te laten inzien wat de waarde is van ontwerpend en reflectief doen-denken. Vanuit mijn achtergrond in design thinking, co-creatie en social design werk ik graag aan maatschappelijke vraagstukken. Hierin kijk ik samen met de doelgroep hoe deze ontwerpende aanpak een nieuw perspectief kan bieden, om samen verandering teweeg te brengen. Dit doen we inclusief en participatief. Voor mij is het belangrijk om de mens altijd in het midden van een proces te plaatsen, om een basis van gelijkheid en eigenaarschap te creëren. Dit doe ik bij Zet binnen onderwerpen zoals Energie voor Iedereen, Dementievriendelijk Brabant en Samen Spelen.