Ilse van der Put

senior adviseur inclusie en samen spelen / procesbegeleider

Al spelend sluiten kinderen vriendschappen, gaan ze uitdagingen aan en leren ze voor zichzelf opkomen. En als kinderen met en zonder beperking echt samen spelen, leren ze ook spelenderwijs omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar. Daarom is samen spelen voor mij de bakermat van een inclusieve samenleving. Acht jaar was ik bendeleider van de Speeltuinbende, een initiatief van het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) . Daar heb ik geleerd dat niet alleen fysieke toegankelijkheid hierbij belangrijk is, maar vooral ook hoe je met elkaar omgaat. En dat speciale voorzieningen voor kinderen met een handicap – hoe goed bedoeld ook – geen oplossing zijn en juist afstand creëren. De ervaringen en lessen die ik als bendeleider opdeed, heb ik in opdracht van de VNG verwerkt in de publicatie “Aan de slag met samen spelen“, een praktische handreiking voor gemeenten. De samenspeelbril die ik heb ontwikkeld, staat voor altijd op mijn neus en kleurt nu mijn werk voor Zet. Samen met onze partners werk ik aan vragen, projecten en processen die gaan over mensen die samen werken aan een meer toegankelijke en inclusieve samenleving. Zo coach ik gemeentes bij het ontwikkelen en implementeren van een Lokale Inclusie Agenda op maat, ondersteun de Speeltuinbende en geef advies en workshops over samenspelen aan eigenaren en beheerders van allerlei soorten speelplekken, van buurtspeelplekjes tot schoolpleinen en attractieparken.