Francis Meulendijks

senior adviseur inclusie / procesbegeleider

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse of beperking. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In opdracht van gemeenten breng ik in kaart in hoeverre hun beleid ertoe bijdraagt dat mensen met een beperking kunnen meedoen. Daarnaast gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen over hoe zij meedoen ervaren in hun gemeente en daag ik hen uit om mee te denken over mogelijke oplossingen. Iedere keer weer word ik geraakt door de openheid, de soms schrijnende verhalen, maar ook het realisme in de voorgestelde oplossingen. Zo vertelden ervaringsdeskundigen onlangs tijdens een workshop over de problemen rondom het Wmo-vervoer. Toch waren ze in staat om hun frustraties te parkeren. Ze stelden voor om de chauffeurs die het wél goed doen eens in het zonnetje te zetten. Net als zij ben ik er van overtuigd dat belonen beter werkt dan bestraffen. Begrip creëren voor elkaars situatie én samen werken aan passende oplossingen, daar zet ik me met veel passie voor in.