Esther Bulkens MSc

adviseur / projectleider

Ik vind het belangrijk dat initiatieven komen van de burger of de sociaal ondernemer zelf. Want als je eigenaarschap voelt voor je eigen project of voorstel, dan wil je heel graag dat het slaagt en dat het impact heeft. Tussen die leefwereld en de systeemwereld zorgt miscommunicatie nogal eens voor opstoppingen, omdat beide een andere taal spreken. Terwijl het succes juist op dat snijvlak te behalen valt, daar waar we elkaar vinden en verstaan. Laten we op zoek gaan naar onze gemene delers om tot een gezamenlijke en duurzame visie te komen voor de maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. 

Als programmaleider van Stérk.Brabant breng ik samen met het Stérk-team vraag en aanbod van burgerinitiatieven of maatschappelijke/sociale onderneming samen en zorgen we voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. We houden onze stakeholders continu op de hoogte van actuele informatie, zoals het omgaan met je onderneming in Coronatijd. We geven de initiatieven een podium voor een groot bereik en bieden workshops en begeleiding bij specifieke vraagstukken. Deze informatie brengen we terug bij de (lokale) overheid. Zo blijven we de oren en ogen voor de provincie en agenderen we voor Brabant relevante thema’s. 

Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.