Eline van der Meer MSc

trainee

Vanuit mijn achtergrond in trendonderzoek, conceptontwikkeling en Healthy Ageing ben ik zeer geïnteresseerd in de veranderende samenleving en maatschappelijke vraagstukken. Eén van de veranderingen waar we in de zorg- en welzijnssector mee te maken hebben, is de verschuiving van ‘ziekte en zorg’ richting ‘gezondheid en gedrag’. Er ontstaan nieuwe ideeën over onderwerpen als gezondheid, participatie, leefstijl en vitaal ouder worden. Mijn passie ligt bij het ontwikkelen van creatieve en sociale innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Het doel? Dat iedereen zo lang en goed mogelijk kan blijven deelnemen aan de samenleving.

Met het programma Dementievriendelijk Brabant streven wij naar een samenleving waarin mensen met dementie zich volwaardig mens blijven voelen en kunnen blijven meedoen. Vanuit mijn rol draag ik onder andere bij aan het agenderen van nieuwe onderwerpen, inspireren, kennisdelen en het verzamelen van persoonlijke verhalen uit DVG-gemeenschappen. Dat doe ik met veel energie, enthousiasme en met een open blik naar de toekomst.