Drs. Nathalie Baas

senior adviseur mantelzorg / projectleider

Ik ga en sta voor een samenleving die mensen met een zorg-, ondersteunings- of hulpvraag in staat stelt zo zelfstandig, prettig en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Daarvoor wil ik helpen de randvoorwaarden te creëren. In het bijzonder loop ik warm voor mantelzorgers. Zij zorgen er voor dat hun naasten met een zorgvraag überhaupt thuis kunnen blijven wonen. Je ziet vaak dat mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen en daardoor over hun grenzen gaan, omdat zorgen voor je naaste nu eenmaal iets is wat je vanzelfsprekend doet. De samenleving bevestigt dat en moedigt het aan. Dat baart me zorgen, temeer daar overheid en zorg zich terugtrekken. Ik vind dat we als samenleving, als buur, vriend, familie, collega of werkgever, niet alleen oog moeten hebben voor de patiënt, maar even goed voor de mantelzorger. Dat begint met een simpele vraag: “Hoe gaat het met je; wat heb je nodig?’ Om vervolgens te bekijken hoe we die mantelzorger samen kunnen ontlasten. Zodat jonge mantelzorgers gewoon naar school gaan en kind kunnen zijn en werkende mantelzorgers in de running blijven en kunnen bouwen aan een carrière. Werken is gezond en draagt bij aan stabiliteit, zekerheid en zelfredzaamheid. Door preventief in te zetten op deze belangrijke doelgroep, leveren we een belangrijke bijdrage aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Daarvoor is op verschillende terreinen en niveaus programmamanagement, projectleiderschap, innovatie en kennisdeling nodig. Daar ben ik op in te zetten. 

Ik ben met name betrokken bij:

• Mantelzorg en werk

• Dementievriendelijk Brabant

• Stérk.Brabant